Proiectul FRiDGE

 

Denumirea: FRiDGE – Development of food industry SME competitiveness for better potentials in growth / Dezvoltarea competitivității IMM-urilor din sectorul industriei alimentare în vederea asigurării creșterii

Durata proiectului: 01.08.2019 – 31.07.2023

Budgetul: 1.180.604,00 €

Surse de finanțare: Interreg Europe

Partenerul lider: TMFÜ – Agenția de Dezvoltare a Județului Tolna din Szekszárd, Ungaria

Partenerii proiectului: Institutul Educațional Tehnic din Macedonia de Vest (Grecia), Consiliul Economic din Flandra de Est (Belgia), Consiliul Regional Ostrobothnia de Sud (Finlanda), Centrul de Competență pentru Nutriție (Germania), Consiliul Județean Harghita (România).

Pagina web: www.interregeurope.eu/fridge

Pagini de socializare: @InterregFridge

Facebook: Interreg Fridge https://www.facebook.com/InterregFridge/

Twitter: Interreg Fridge, https://twitter.com/InterregFridge

Scurtă prezentare: Proiectul FRIDGE finanțat prin Programul Interreg Europe are ca obiectiv dezvoltarea competitivității IMM-urilor din sectorul industriei alimentare în vederea asigurării creșterii.
În vederea sprijinirii sectorului industriei alimentare pentru a menține poziția sa pe piața globală, parteneriatul proiectului va contribui la schimbul de experiență și promovarea bunelor practici referitoare la principalele sectoare / subsectoare ale industriei alimentare europene, cu scopul de a integra lecțiile învățate din cooperare în politicile regionale / naționale prin programele operaționale / de dezvoltare, în beneficiul IMM-urilor din industria alimentară.
Metoda de lucru va fi unică deoarece fiecare partener se va axa pe două teme principale din cele trei astfel încât să contribuie la obținerea rezultatelor generale ale proiectului.

Persoană de contact: Kiss Tímea-Gabriella, manager de proiect

Manual FriDGE

Cei trei ani de muncă activă în cadrul proiectului FriDGE Interreg Europe: sondaje, studii, consultări cu specialiști și vizite de studiu în regiunile partenerilor de proiect sunt rezumate în manualul FRIDGE.

Unul dintre obiectivele principale ale manualului este acela de a prezenta bunele practici și ideile prezentate în cadrul proiectului, precum și experiențele și propunerile partenerilor, pe care le-am adunat pe parcursul cooperării.

Consiliul Județean Harghita, în calitate de partener al proiectului FriDGE, tratează cu prioritate cunoașterea acestor experiențe și bune practici, deoarece acestea poate arăta direcția în implementarea aspirațiilor noastre locale, în îmbunătățirea programelor noastre, în special în realizarea a obiectivelor noastre formulate pentru dezvoltarea dezvoltării rurale şi a agriculturii.

Manualul conține trei studii și două analize de specialitate (acces pe piață și investiții), iar rezumatul acestora evidențiază situația industriei alimentare a regiunilor partenere FriDGE și prezintă provocările cu care regiunile participante la proiect se confruntă, precum și industria alimentară europeană în general. Aceste studii au susținut propunerile și soluțiile pe care partenerii de proiect le-au făcut pentru a-și îmbunătăți politica locală.

De asemenea, a fost pregătit un studiu separat pentru evaluarea politicilor regionale. În acest scop, fiecare partener de proiect a pregătit o analiză detaliată a politicii sale și  în acest capitol al manualului puteți afla mai multe despre factorii socio-economici și de mediu ai fiecărei regiuni, precum și despre sectorul de cercetare și dezvoltare.

În cadrul cercetării primare, am întrebat afacerile locale, IMM-urile, iar prezentarea studiilor conține și rezultatele acestor sondaje locale.

Partenerii proiectului FriDGE reprezintă șase țări europene diferite și companii din diferite țări/regiuni care se confruntă cu provocări diferite în cadrul activității lor. Identificarea acestora a fost crucială pentru proiect, deoarece am încercat să găsim răspunsuri la aceste provocări. În cadrul sondajului online în patru părți, întrebările au vizat cele mai importante obstacole și stimulente: factorii de productivitate, intrarea pe noi piețe, sprijinul statului și inovarea pieței în sine, ale căror rezultate pot fi citite tot în acest Manual.

Cu experiența acumulată deja, am analizat mai atent două domenii: accesul pe piață și investițiile, ne-am ocupat separat de problema productivității și, datorită circumstanțelor, am examinat impactul pandemiei de COVID-19. pe aceste domenii de activitate, care au redus serios profiturile multor companii, iar în multe cazuri au schimbat practica anterioară în ceea ce privește canalele de vânzare, organizarea muncii și alte aspecte.

La sfârșitul manualului nostru, veți găsi toate bunele practici organizate în funcție de țară și locație. Bunele practici au fost selectate astfel încât să ofere modele de succes care pot fi preluate de alte regiuni, adică pot fi transferate în dezvoltarea industriei alimentare locale. Manualul este doar un rezumat prescurtat al rezultatelor proiectului FriDGE, aceste studii și analize pot fi citite mai detaliat pe site-urile la care se face referire în text.

Manualul este disponibil și online la www.fridgehandbook.eu și în format .pdf la următoarele link-uri în maghiară, română și engleză:

– Manual în limba maghiară: Poate fi accesat AICI

– Manual in limba romana: Poate fi accesat AICI

– Manual în limba engleză: Poate fi accesat AICI