Denumirea: FRiDGE – Development of food industry SME competitiveness for better potentials in growth / Dezvoltarea competitivității IMM-urilor din sectorul industriei
alimentare în vederea asigurării creșterii
Durata proiectului: 01.08.2019 – 31.07.2023
Budgetul: 1.180.604,00 €
Surse de finanțare: Interreg Europe
Partenerul lider: TMFÜ – Agenția de Dezvoltare a Județului Tolna din Szekszárd, Ungaria
Partenerii proiectului: Institutul Educațional Tehnic din Macedonia de Vest (Grecia), Consiliul Economic din Flandra de Est (Belgia), Consiliul Regional
Ostrobothnia de Sud (Finlanda), Centrul de Competență pentru Nutriție (Germania), Consiliul Județean Harghita (România).
Pagina web: www.interregeurope.eu/fridge
Pagini de socializare: @InterregFridge
Facebook: Interreg Fridge https://www.facebook.com/InterregFridge/
Twitter: Interreg Fridge, https://twitter.com/InterregFridge
Scurtă prezentare: Proiectul FRIDGE finanțat prin Programul Interreg Europe are ca obiectiv dezvoltarea competitivității IMM-urilor din sectorul industriei alimentare în
vederea asigurării creșterii.
În vederea sprijinirii sectorului industriei alimentare pentru a menține poziția sa pe piața globală, parteneriatul proiectului va contribui la schimbul de experiență și
promovarea bunelor practici referitoare la principalele sectoare / subsectoare ale industriei alimentare europene, cu scopul de a integra lecțiile învățate din cooperare
în politicile regionale / naționale prin programele operaționale / de dezvoltare, în beneficiul IMM-urilor din industria alimentară.
Metoda de lucru va fi unică deoarece fiecare partener se va axa pe două teme principale din cele trei astfel încât să contribuie la obținerea rezultatelor generale ale
proiectului.
Persoană de contact: Kiss Tímea-Gabriella, manager de proiect