Proiectul RuralGrowth

 

Consiliul Județean Harghita participă în calitate de partener la implementarea proiectului RuralGrowth („RuralGrowth – increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor economy sector” – „Creștere înregistrată în regiunea rurală – îmbunătățirea competitivității IMM-urilor în sectorul economic aferent turismului rural”), finanțat prin Programul Interreg Europe.

Proiectul RuralGrowth are ca obiectiv îmbunătățirea competitivității IMM-urilor în sectorul economic aferent turismului rural, îmbunătățirea politicilor legate de dezvoltarea IMM-urilor, prin sprijinirea adoptării unor soluții inovatoare ecologice.

Coordonatorul proiectului RuralGrowth este municipiul Nagykanizsa din Ungaria.

Partenerii proiectului sunt:

·        Provincia Drenthe din Olanda

·        Savonlinna Business Services Ltd din Finlanda

·        Delta 2000 Consortium Company din Italia

·        Orașul Medina del Campo din Spania

·        Universitatea Newcastle din Regatul Unit

·        Consiliul Județean Harghita din România.

Durata  de derulare a proiectului este de 54 luni (2016–2020).

Bugetul total al proiectului RuralGrowth aferent Consiliului Județean Harghita este de 122.095,00 Euro (100%), din care 103.780,75 Euro (85%) din FEDR şi 18.314,25 Euro (15%) din contribuție națională (din care: 15.872,35 Euro (13%) din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și 2.441,90 Euro (2%) contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Harghita). Bugetul proiectului RuralGrowth este de  1.704.948 Euro.

Grupul țintă: factori de decizie politică, reprezentanții autorităților locale, regionale, naționale publice; IMM-uri și organizații care vin în sprijinul IMM-urilor; asociații ale întreprinzătorilor; factori decizionali locali; dezvoltatori; publicul larg.

Rezultate așteptate:

–       Îmbunătățirea gradului de competitivitate a IMM-urilor din sectorul turismului rural din județul Harghita.

–       Îmbunătățirea instrumentelor și politicilor de dezvoltare în vederea creșterii competitivității IMM-urilor din sectorul sus-menționat.

–       Dobândirea de noi cunoștințe cu privire la modul de a invita toate părțile interesate (private și publice) la colaborare, pentru punerea în aplicare a programelor acestora în contexte regionale.

–       Aplicarea cunoștințelor și a experiențelor dobândite în dezvoltarea de noi planuri de acțiune, la nivel regional.

Principalele rezultate ale implementării proiectului sunt planuri de acțiune pentru îmbunătățirea competitivității IMM-urilor în sectorul economic aferent turismului rural, în vederea managementului eficient al valorilor din zonele rurale.

Este de așteptat ca inspirat de rezultatele proiectului să se pună în aplicare o serie de noi inițiative în regiunile participante care să îmbunătățească în mod direct instrumentele politice.

Rezultatele proiectului (planurile de acțiune) sunt legate de dezvoltarea schemelor de sprijin pentru inovarea IMM-urilor (produse și servicii noi, branduri și cursuri de formare).

https://www.interregeurope.eu/ruralgrowth/