Servicii on-line pentru facilitarea interacțiunii cu cetățenii județului Harghita DIGIT-HR

 

Consiliul Județean Harghita este Beneficiarul proiectului cu titlul ”Servicii on-line pentru facilitarea interacțiunii cu cetățenii județului Harghita DIGIT-HR”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, cod SIPOCA 1236/ MySMIS2014+ 155171

Obiectivul general este dezvoltarea unui management performant și facilitarea accesului la serviciile oferite de Consiliul Județean Harghita, prin reducerea birocrației, creșterea eficienței, transparenței și integrității serviciilor oferite cetățenilor ca urmare a implementării unei platforme de servicii electronice pentru cetățenii județului Harghita.

Obiectivele specifice ale proiectului

Simplificarea procedurilor, introducerea de instrumente digitale pentru furnizarea de servicii electronice, retrodigitizarea documentelor, accesul rapid la informații și reducerea birocrației pentru cetățenii județului Harghita prin implementarea platformei de servicii electronice pentru cetățeni.

Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților profesionale pentru 35 de persoane din cadrul Consiliului Județean Harghita pentru operarea si administrarea DIGIT-HR în vederea oferirii unor servicii de calitate cetățenilor județului.

Rezultatele așteptate:

Rezultat proiect 1: Platforma de servicii electronice pentru cetățenii județului Harghita DIGIT-HR realizată si funcțională;

Rezultat proiect 2: Arhiva de copii digitale ale documentelor tradiționale existente care prezintă valoare operațională în prezent și integrare în Platforma DIGIT-HR de servicii electronice pentru cetățeni.

Rezultat proiect 3: 35 de persoane din grupul țintă instruite si certificate pentru utilizarea/administrarea Platformei de servicii electronice pentru cetățeni DIGIT-HR.

Valoarea totală a proiectului este 2.987.078 lei, din care finanțarea nerambursabilă 2.927.336,44 lei.

Valoarea nerambursabilă din FSE 85% – 2.539.016,30 lei, valoarea nerambursabilă din bugetul național 13%: 388.320,14 lei. Cofinanțarea beneficiarului: 2% – 59.741,56 lei.

Data de începere a proiectului: 03.06.2022.

Data finalizării proiectului: 02.10.2023.

Pentru detalii suplimentare, datele de contact sunt: manager de proiect: Szőcs István, telefon: 0266-207700, fax: 0266-207703, e-mail: info@judetulharghita.ro