CAPactivities2023-01-04T14:52:50+02:00

Politica Agricolă Comună (PAC) este una dintre cele mai importante politici ale UE.

??

?Politica Agricolă Comună (PAC) este una dintre cele mai importante politici ale UE. Este un parteneriat între agricultură și societate și între Europa și fermierii săi. Este o politică comună pentru toate țările și toți cetățenii UE, de care aceștia beneficiază în diverse moduri.
?Sprijină fermierii și îmbunătățește producția agricolă, menține zonele și peisajele rurale, menține vie economia rurală și contribuie la combaterea schimbărilor climatice și la gestionarea durabilă a resurselor naturale.
?Scopul proiectului CAPactivities, în care Agenția de Dezvoltare a Județului Harghita și Consiliul Județean Harghita participă împreună, este de a face ca informațiile despre PAC să fie mai accesibile și mai ușor de înțeles pentru publicul larg.

#IMCAP #CAPactivities

Go to Top