Renovarea energetică a Direcției Județene de Evidența Persoanelor a Județului Harghita, Corp C1 + corp C2 – Clădire administrativă și centrala termică, Strada Leliceni, Nr. 45, Miercurea Ciuc, județul Harghita, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1.a/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Obiectivele urmărite sunt:

 • creșterea eficienței energetice în clădirile publice;
 • scăderea consumului anual de energie primară;
 • scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire;
 • scăderea consumului anual specific de energie;
 • scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2;
 • gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile.

Lucrările propuse sunt:

 • Izolarea termică a faţadei – parte vitrată;
 • Izolarea termică a faţadei – parte opacă;
 • Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel la acoperiș;
 • izolarea termică a planşeului peste subsol;
 • Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
 • Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
 • Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabilă , instalații cu captatoare solare termice.

Documentația aferentă

Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului Harghita

Obiectivele urmărite sunt:

 • creșterea eficienței energetice în clădirile publice;
 • scăderea consumului anual de energie primară;
 • scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire;
 • scăderea consumului anual specific de energie;
 • scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2;
 • gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile
 • consolidarea clădirii prin cămăşuirea armată a pereţilor interiori

În cadrul proiectului dorim să implementăm:

 • izolarea exterioară a clădirii, înlocuirea ferestrelor cu ferestre termopan cu 3 camere, izolarea acoperișului, înlocuirea țiglelor, renovarea plăcilor de pavaj și stâlpilor din jurul clădirii
 • înlocuirea cupolei sălii de marmură
 • înlocuirea ușilor de intrare si a ușilor de garaj cu deschidere si închidere automata
 • modernizarea cazanului, înlocuirea elementelor de încălzire, asigurarea apei calde in toalete
 • înlocuirea corpurilor de iluminat, modernizarea instalațiilor electrice
 • montarea panourilor solare pe acoperiș
 • soluția de aer condiționat in clădire

În plus, am dori să implementăm

 • renovarea sălii de marmură, amfiteatru, săli de ședințe și săli de expoziții la parter
 • proiectarea subsolului (garaj, arhiva, sala de expoziție, colt copii, camera de relaxare)
 • înlocuirea celor trei lifturi
 • realizarea unui loc pentru fumat in interiorul clădirii deasupra mezaninului

Documentația aferentă

Reabilitare energetică, modernizare și extindere Policlinică stomatologică, precum și amenajare parcare auto în curtea imobilului

Obiectivele urmărite sunt:

 • creșterea eficienței energetice în clădirile publice;
 • scăderea consumului anual de energie primară;
 • scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire;
 • scăderea consumului anual specific de energie;
 • scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2;
 • gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile

 În cadrul proiectului dorim să implementăm:

 • Consolidarea clădirii prin cămășuirea armată a pereților interiori
 • Realizarea hidroizolației și termoizolației
 • Refacerea tencuielilor la nivelul pereților exteriori
 • Înlocuirea țiglelor deteriorate
 • Refacerea integrală a trotuarelor perimetrale și executarea de trotuare de protecție în jurul clădirii
 • Recondiționarea tâmplăriei interioare și înlocuirea ei, după caz
 • Montarea unui lift în partea estică a clădirii, cu acces din curtea imobilului
 • Realizarea unui grup sanitar suplimentar la demisol, a 3 grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități,
 • Amenajarea accesului pietonal și a celui auto, realizarea a 10 locuri de parcare
 • Modernizarea instalațiilor de iluminat, sanitare
 • Instalarea de panouri fotovoltaice

Documentația aferentă

Renovarea energetică a Școlii Populare de Arte și Meserii a Județului Harghita

Obiectivele urmărite sunt:

 • creșterea eficienței energetice în clădirile publice;
 • scăderea consumului anual de energie primară;
 • scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire;
 • scăderea consumului anual specific de energie;
 • scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2;
 • gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile.

LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

 • izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;
 • izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori, cu o grosime a termoizolației de 20 cm;
 • izolarea termică a mansardei, cu o grosime a termoizolației de 30 cm;
 • soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
 • reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mişcare/prezenţă;
 • puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;
 • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabilă , instalații cu captatoare solare termice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;
 • înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare;
 • înlocuirea instalației de distribuţie a agentului termic pentru încălzire;
 • înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru apă caldă de consum;
 • înlocuirea centralei termice proprii, în scopul creșterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO2;
 • montarea sistemelor/echipamentelor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii – unități individuale cu comandă locală.

Documentația aferentă

Renovarea energetica a Spitalului ORL si Fizioterapie în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Obiectivele urmărite sunt:

 • Creșterea eficienței energetice în clădirile publice.
 • Scăderea consumului anual de energie primară.
 • Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire.
 • Scăderea consumului anual specific de energie.
 • Scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2.
 • Gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile.

Lucrările propuse sunt:

 • Izolarea termică a faţadei – parte vitrată;
 • Izolarea termică a faţadei – parte opacă;
 • Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel la acoperiș;
 • izolarea termică a planşeului peste subsol;
 • Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
 • Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
 • Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabilă , instalații cu captatoare solare termice.

Documentația aferentă

“Renovarea energetică a imobilului Vila nr.6 în incinta taberei Băile Homorod” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1.a/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Obiectivele urmărite sunt:

 • Creșterea eficienței energetice în clădirile publice.
 • Scăderea consumului anual de energie primară.
 • Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire.
 • Scăderea consumului anual specific de energie.
 • Scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2.
 • Gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile.

Lucrările propuse sunt:

 • Izolarea termică a faţadei – parte vitrată;
 • Izolarea termică a faţadei – parte opacă;
 • Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel la acoperiș;
 • izolarea termică a planşeului peste subsol;
 • Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
 • Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
 • Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabilă , instalații cu captatoare solare termice.

Documentația aferentă

Renovarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, Pavilion 10

Obiectivele urmărite sunt:

 • creșterea eficienței energetice în clădirile publice;
 • scăderea consumului anual de energie primară;
 • scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire;
 • scăderea consumului anual specific de energie;
 • scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2;
 • gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile.

LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

 • izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;
 • izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori;
 • izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel la acoperișul tip șarpantă;
 • soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
 • reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, dotate cu senzori de mișcare;
 • puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;
 • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabilă , instalații cu captatoare solare termice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;
 • instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, pompe de căldură aer – apă, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;
 • înlocuirea corpurilor de încălzire cu ventil convectoare;
 • înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire;
 • dotarea clădirii cu instalație de distribuție a agentului termic pentru apă caldă de consum;
 • montarea sistemelor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii – unități individuale cu comandă locală.

Documentația aferentă

Renovarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, Pavilioanele 1,3,4,5,7

Obiectivele urmărite sunt:

 • creșterea eficienței energetice în clădirile publice;
 • scăderea consumului anual de energie primară;
 • scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire;
 • scăderea consumului anual specific de energie;
 • scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2;
 • gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile.

LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

 • izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;
 • izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori;
 • izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel la acoperișul tip șarpantă;
 • soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
 • reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, dotate cu senzori de mișcare;
 • puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;
 • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabilă , instalații cu captatoare solare termice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;
 • instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, pompe de căldură aer – apă, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;
 • înlocuirea corpurilor de încălzire cu ventil convectoare;
 • înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire;
 • dotarea clădirii cu instalație de distribuție a agentului termic pentru apă caldă de consum;
 • montarea sistemelor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii – unități individuale cu comandă locală.

Documantația aferentă