Denumire proiect: TalentMagnet

Titlul proiectului: Improved Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction and Retention in the Danube Region / Capacități instituționale îmbunătățite și o nouă guvernare pe mai multe niveluri pentru atragerea și păstrarea talentelor în regiunea Dunării

Program: Programul Transnațional Dunărea

Perioada: 07/2020­ – 12/2022

Țări partenere: Slovenia, Ungaria, România, Slovacia, Croația, Germania, Republica Cehă, Austria, Bosnia-Herțegovina, Serbia, Bulgaria, Ucraina

 

Obiectivul principal al proiectului TalentMagnet este abordarea provocărilor majore ale societății (demografice și ale pieței muncii) cauzate de emigrarea tinerilor educați din regiunea Dunării. Proiectul intenționează să abordeze aceste provocări printr-o mai bună guvernare pe mai multe niveluri, prin instrumente de politică țintite și prin instrumente practice pentru atragerea/păstrarea talentelor – ținând cont de nevoile specifice ale orașelor mici. Conform analizei OECD-UNDESA intitulată “World migration in Figures”, cea mai mare rată a migrației este înregistrată în regiunile Dunării. Acest lucru are grave implicații geografice și pe piața muncii: țările din această regiune au deficit de forță de muncă cu studii superioare.

Principalul obiectiv al TalentMagnet este consolidarea guvernării pe mai multe niveluri și îmbunătățirea capacităților instituționale pentru a reduce migrarea forței de muncă tinere talentate. Rezultatul principal al TalentMagnet este un nou model/instrumente/planuri/ planuri de guvernare transnaționale stabilite pentru atragerea și păstrarea talentului, printr-o cooperare transnațională mai eficientă, mai extinsă și mai profundă în cadrul Programului Transnațional Dunărea.

Parteneriatul se caracterizează printr-o cooperare transnațională, intersectorială și pe mai multe niveluri care formează un model Quadruple Helix cu parteneri din mediul academic, afaceri, politică/administrație și societatea civilă, într-un proces de învățare comun. Proiectul va sprijini actorii instituționali și actorii locali din cadrul Programului Transnațional Dunărea să identifice obstacolele, să dezvolte și să implementeze un plan în favoarea lor. În cadrul proiectului se vor elabora 13 strategii, se va dezvolta un set de instrumente, și se vor implementa 13 acțiuni pilot.

Proiectul TalentMagnet este co-finanțat prin fonduri UE (ERDF, IPA, ENI) și din bugetul de stat.

Pagina facebook: https://www.facebook.com/TalentMagnetProject/

Pagina web: https://www.interreg-danube.eu/talentmagnet

Rezultate obținute în prima perioadă