ANUNŢ DE PARTICIPARE

2021

 

Ghidul solicitantului

Cererea de finanțare

 

Autoritatea contractantă: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Hargita, Miercurea Ciuc, str. Piaţa Libertăţii, nr.5, Cod fiscal: 27666281.

Scopul finanţării: Finanţarea şi promovarea asociaţiilor profesionale legal înregistrate care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agricol şi al dezvoltării rurale conform

Strategiei de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita pe perioada 2021-2030. Capitolul II, și a Statutului asociației, art.9.

Autoritatea contractantă: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Hargita, Miercurea Ciuc, str. Piaţa Libertăţii, nr.5, Cod fiscal: 27666281.

Solicitanţii pot fi: asociaţiile de prelucrare a fructelor și procesare a legumelor din judeţul Harghita, ale căror sediu se află pe teritoriul consiliilor locale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita sau sunt de interes judeţean.

Tipuri de cheltuieli pentru care se acordă finanţare nerambursabilă:

Dotarea asociațiilor cu diferite echipamente și instalații, dotarea bucătăriilor asociaţiilor de prelucrare a fructelor cu: marmite electrice, borcane, etichete,  ambalaje, chiuvete inox, mese inox, etc., până la limita fondului alocat.

Suma pevăzută pe anul 2021 este de:  50000  lei.

Finanţarea nerambursabilă acordată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Hargita nu poate fi mai mare decât 49 % din suma totală în proiect.

Solicitarea finanţării nerambursabile: : Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile – Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare – se pot procura prin e-mail: karikascsilla@judetulharghita.ro, sau erdelymonika@judetulharghita.ro, sau puteți descărca de pe site-ul consiliului județean Harghita.

Data limită de depunere a proiectelor este 27.08.2021. ora 12:00, la sediul asociaţiei, Miercurea Ciuc, str. Piaţa Libertăţii, nr. 5, camera 244/B.

 

Miercurea Ciuc, 05.07.2021

Director executiv

László Csongor

07.07.2021|

Programele arhivate se pot vizualiza aici

Go to Top