ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita, pe anul 2024

 

Ghidul solicitantului

Cerere de finanțare

 

1. Autoritatea Contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.
2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii ori organizaţii care desfășoară activitate în domeniul tineret pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita sau culte religioase – constituite conform legii.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
4. Activități finanțate:
Activităţi pentru care se acordă finanţare nerambursabilă :

 • Organizarea taberelor tematice pentru tineri talentați;
 • Organizarea activităților de sprijinire în vederea finalizării cu succes a examenelor de absolvire și bacalaureat;
 • Organizarea taberelor de schimb pentru copii și tineri;
 • Dezvoltarea școlii didactice – achiziționarea materialelor didactice (sub 2500 lei/bucată);
 • Dezvoltarea educației digitale – achiziționare laptopuri, dispozitive educaționale (chromebook), echipamente VR și softuri corespunzătoare (sub 2500 lei/bucată);
 • Editarea și tipărirea materialelor de specialitate (cărți, broșuri, etc.) în domeniul învățământului profesional;
 • Diverse activităţi destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile comunităţilor cu tradiţii culturale, istorice, etnografice ca al judeţului Harghita;
 • Achiziționarea mijloacelor, echipamentelor, auxiliarelor, softurilor si consumabilelor specifice dezvoltării competențelor individuale ale elevilor cu CES;
 • Sprijinirea desfășurării activităților complementare/suplimentare de dezvoltare a elevilor cu CES;
 • Organizarea diferitelor concursuri şcolare pentru elevi şi preşcolari;
 • Organizarea activităţilor ştiinţifice;
 • Susținerea activității de voluntariat și practică pentru elevi, studenți;
 • Susținerea tinerilor în dobândirea aptitudinilor în domeniul gastronomiei prin achiziționarea echipamentelor adecvate (sub 2500 lei/bucată);
 • Susținerea tinerilor în dobândirea aptitudinilor și îndeletniciri practice a elevilor din clasele V-VIII, prin achiziționarea echipamentelor adecvate (sub 2500 lei/buc);
 • Organizarea unor schimburi de experiențe profesionale (vizitarea fermelor și a fabricilor);
 • Susținerea activităților ”Școală după școală” care oferă activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială, organizat conform OMEN nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului ”Scoală după școală”, cu modificările și completările ulterioare;
 • Susținerea activităților desfășurate în cadrul programului ”Școala de pădure”;
 • Sprijinirea activității organizațiilor de tineret: conferințe, formare, seminarii, tabere, workshopuri, concursuri.
 • Susținerea activităților palatelor Copiilor în vederea organizării de concursuri, tabere și achiziționării echipamentelor și materialelor consumabile necesare funcționării diferitelor cercuri;
 • Sprijinirea organizării evenimentelor desfășurate în spațiul de tineret al Consiliului Județean Harghita – întruniri, forumuri, formare profesională, seminarii, mese rotunde, consiliere, prevenire, etc.;
 • Susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanțare.

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.
5. Suma aprobată pe anul 2024: 500.000 lei.
6. Durata programului: anul 2024.
7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
Propunerile de proiect a finanțării nerambursabile va fi încărcată pe platforma online https://palyazatiprogramok.hargitamegye.ro , după descărcare va fi creat în cadrul platformei sus-menționate un fișier în format PDF, care va fi semnat cu semnătură electronică și va fi reîncărcat pe platforma sus-menționată. Totodată va fi înaintat în format electronic în cursul zilei respective la adresele de email info@judetulharghita.ro și la ferenczjudit@hargitamegye.ro. Denumirea fișierului PDF va conține denumirea entității care solicită finanțare nerambursabilă și titlul proiectului pe scurt. Data limită de încărcare este 7 martie 2024, orele 12:00.
Propunerile de proiecte pot fi trimise și prin poștă la Registratura Consiliului Județean Harghita pe suport de hârtie, semnat cu semnătură olografă, data limită de primire la registratură fiind 7 martie 2024, orele 12:00.
8. Solicitarea finanțării nerambursabile: Ghidul solicitantului se regăsește pe site-ul www.judetulharghita.ro, persoana de contact: Ferencz Judit, tel: 0266-207745 și 0266-207700/1308, email: ferenczjudit@hargitamegye.ro.

05.02.2024|

Programele arhivate se pot vizualiza aici

Go to Top