DOMENIUL PROIECTULUI

Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor natural

DESCRIEREA PROIECTULUI

Prin acest proiect se dorește amenajarea unor terenuri de joacă în intravilanul comunei Dănești. Locul de joacă este, de asemenea, un loc de întâlnire a comunității, a diferitelor generații. Un loc de joacă public bine planificat și construit poate fi unul dintre punctele cheie ale așezării. Un fel de agora în care, pe lângă copii care se joacă, localnicii se întâlnesc și se stabilesc relații sociale. În consecință, sunt planificate locuri de joacă tematice, pentru cea mai mare plăcere a copiilor, dar care deservesc și nevoile adulților.

LOCALIZARE

Comuna Dănești – parcuri- domeniu public

REALIZAREA PROIECTULUI

În parteneriat cu Primăria comunei Dănești

BENEFICIARI

Copii, tinerii dar și adulții comunei

COSTUL ESTIMAT DE SOLICITANT

166 548 lei

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND FAZA DE VOTARE AL BUGETĂRII PARTICIPATIVE!

Mulțumim pentru interesul acordat și pentru voturile numeroase la proiectele validate în cadrul bugetului participativ.

Vă rugăm să rețineți că doar o singură persoană poate vota pentru un proiect de la o singură adresă de e-mail.

Atenție!

În cazul în care aceeași persoană folosește mai multe adrese de e-mail, votul său va fi invalidat prin filtrare, iar proiectul riscă să fie descalificat.

De asemenea, rugăm inițiatorii de idei să nu răspândească informația că o persoană poate vota de la mai multe adrese de e-mail.

Rugăm cetățenii să raporteze orice activitate similară la adresa  info@judetulharghita.ro.

Să dăm o șansă fiecărei idei, să avem un vot corect și real din partea tuturor!