DOMENIUL PROIECTULUI

Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor natural

DESCRIEREA PROIECTULUI

Parcul dendrologic Csíky din Gheorgheni  a fost înfiiţat în 1884 de către avocatul Dr. Csiky Dénes, este cel mai mare parc din zonă. De-a lungul anilor, a avut mai mulți „proprietari”, diverse instituții și organizații și-au asumat o vreme tutela, s-au discutat mai multe planuri de dezvoltare, dar nu s-au realizat multe dintre ele.

Pe lângă munca voluntară, sunt necesare și resurse financiare pentru a reface și dezvolta parcul dendrologic, care a cunoscut vremuri mai bune, la starea inițială.

LOCALIZARE

Gheorgheni

REALIZAREA PROIECTULUI

În parteneriat cu Primăria Gheorgheni

BENEFICIARI

Comunitatea orașului și așezărilor din jur, turiștii care vizitează parcul din țară și de peste hotare.

COSTUL ESTIMAT DE SOLICITANT

500 000 lei

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND FAZA DE VOTARE AL BUGETĂRII PARTICIPATIVE!

Mulțumim pentru interesul acordat și pentru voturile numeroase la proiectele validate în cadrul bugetului participativ.

Vă rugăm să rețineți că doar o singură persoană poate vota pentru un proiect de la o singură adresă de e-mail.

Atenție!

În cazul în care aceeași persoană folosește mai multe adrese de e-mail, votul său va fi invalidat prin filtrare, iar proiectul riscă să fie descalificat.

De asemenea, rugăm inițiatorii de idei să nu răspândească informația că o persoană poate vota de la mai multe adrese de e-mail.

Rugăm cetățenii să raporteze orice activitate similară la adresa  info@judetulharghita.ro.

Să dăm o șansă fiecărei idei, să avem un vot corect și real din partea tuturor!