DOMENIUL PROIECTULUI

Serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială

DESCRIEREA PROIECTULUI

O locuință maxim protejată este o formă de locuință care promovează viața independentă a unei persoane cu dizabilități și găzduiește o comunitate mică, o versiune „mai familială” a unei forme de îngrijire de  internat. Scopul proiectului este renovarea și modernizarea interiorului „Centrului de zi pentru adulți cu dizabilități” din Ocna de Sus în vederea creării unui cămin protejat care să răspundă nevoilor persoanelor adulte cu autism care frecventează centrul, creând astfel posibilitatea unei vieți mai pline care poate fi trăită și de persoanele cu dizabilități. Pe lângă tinerii cu autism, căminul protejat ar oferi îngrijirea adulților cu dizabilități severe, în absența părinților sau a tutorilor, membrii familiei nu pot avea grijă de aceste persoane, iar dezvoltarea abilităților lor nu poate să fie rezolvată în condiţii de cămin.

LOCALIZARE

Ocna de Sus

REALIZAREA PROIECTULUI

În parteneriat cu  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

BENEFICIARI

8 persoane cu dizabilități severe și autism, părinții, rudele acestora.

COSTUL ESTIMAT DE SOLICITANT

211 002.75 lei

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND FAZA DE VOTARE AL BUGETĂRII PARTICIPATIVE!

Mulțumim pentru interesul acordat și pentru voturile numeroase la proiectele validate în cadrul bugetului participativ.

Vă rugăm să rețineți că doar o singură persoană poate vota pentru un proiect de la o singură adresă de e-mail.

Atenție!

În cazul în care aceeași persoană folosește mai multe adrese de e-mail, votul său va fi invalidat prin filtrare, iar proiectul riscă să fie descalificat.

De asemenea, rugăm inițiatorii de idei să nu răspândească informația că o persoană poate vota de la mai multe adrese de e-mail.

Rugăm cetățenii să raporteze orice activitate similară la adresa  info@judetulharghita.ro.

Să dăm o șansă fiecărei idei, să avem un vot corect și real din partea tuturor!