DOMENIUL PROIECTULUI

Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor natural

DESCRIEREA PROIECTULUI

Orașul Vlăhița are cel puțin zece locuri de joacă dotate doar cu leagăne și câteva tobogane. Este necesară extinderea acestor locuri de joacă și achiziționarea de echipamente noi: gropi cu nisip, jucării balansoare, cadre de cățărat, turnuri de cățărat, tobogane noi. Mulți părinți s-au oferit deja voluntar pentru a ajuta la montarea acestuia. Lucrările de amenajare sunt necesare și pentru extinderea locurilor de joacă individuale.

LOCALIZARE

Orașul Vlăhița

REALIZAREA PROIECTULUI

În parteneriat cu Primăria Vlăhița

BENEFICIARI

Copii din orașul Vlăhița, respectiv cei care vizitează localitatea.

COSTUL ESTIMAT DE SOLICITANT

300 000 lei

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND FAZA DE VOTARE AL BUGETĂRII PARTICIPATIVE!

Mulțumim pentru interesul acordat și pentru voturile numeroase la proiectele validate în cadrul bugetului participativ.

Vă rugăm să rețineți că doar o singură persoană poate vota pentru un proiect de la o singură adresă de e-mail.

Atenție!

În cazul în care aceeași persoană folosește mai multe adrese de e-mail, votul său va fi invalidat prin filtrare, iar proiectul riscă să fie descalificat.

De asemenea, rugăm inițiatorii de idei să nu răspândească informația că o persoană poate vota de la mai multe adrese de e-mail.

Rugăm cetățenii să raporteze orice activitate similară la adresa  info@judetulharghita.ro.

Să dăm o șansă fiecărei idei, să avem un vot corect și real din partea tuturor!