DOMENIUL PROIECTULUI

Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor natural

DESCRIEREA PROIECTULUI

Patrimoniul comunei Tomești are în evidențele sale o clădire construită în anul 1892, casă de locuit cu 1 nivel, fiind anterior în proprietatea unei familie de dascăl, menținut în stilul tradițional local.

Imobilul mai sus menționat este o proprietate de tip rezidențială, construit și întreținut în condiții tradiționale specific ruralului, de aceea este destinat să devină  un muzeu sătesc de importanță locală, deoarece are toate proprietățile necesare din punct de vedere structural.

Investiția propusă se va afla în slujba comunității și a dezvoltării acesteia, deschisă publicului, care achiziționează, conservă, comunică și expune în scopul cercetării, educației și divertismentului, dovezi materiale ale oamenilor și ale mediului lor înconjurător, poate fi definit ca ”oglinda în care poporul se poate recunoaște pe sine însuși”.

LOCALIZARE

Comuna Tomești, Sat Tomești, nr. 669

REALIZAREA PROIECTULUI

În parteneriat cu Primăria comunei Tomești

BENEFICIARI

Locuitorii comunei Tomești, însă grupul de țintă la scară largă sunt locuitorii comunelor din zona Ciucului de Sus  și persoanele care vizitează zona aceasta cu scop turistic.

COSTUL ESTIMAT DE SOLICITANT

495 370 lei

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND FAZA DE VOTARE AL BUGETĂRII PARTICIPATIVE!

Mulțumim pentru interesul acordat și pentru voturile numeroase la proiectele validate în cadrul bugetului participativ.

Vă rugăm să rețineți că doar o singură persoană poate vota pentru un proiect de la o singură adresă de e-mail.

Atenție!

În cazul în care aceeași persoană folosește mai multe adrese de e-mail, votul său va fi invalidat prin filtrare, iar proiectul riscă să fie descalificat.

De asemenea, rugăm inițiatorii de idei să nu răspândească informația că o persoană poate vota de la mai multe adrese de e-mail.

Rugăm cetățenii să raporteze orice activitate similară la adresa  info@judetulharghita.ro.

Să dăm o șansă fiecărei idei, să avem un vot corect și real din partea tuturor!