DOMENIUL PROIECTULUI

Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor natural

DESCRIEREA PROIECTULUI

Nu departe de biserica catolică din Bisericani, de-a lungul pârâului Nicoul, se află muzeul satului, care și-a păstrat structura tradițională, metodele și formele străvechi de construcție.

Structura acoperișului Muzeului Satului din Bisericani, care este acoperită cu șindrilă de lemn, este în stare proastă, este oportun refacerea  acoperișul cu  șindrila cu alegerea corectă a materiilor prime.

LOCALIZARE

Sat Bisericani, comuna Lupeni

REALIZAREA PROIECTULUI

În parteneriat cu  Primăria Lupeni

BENEFICIARI

Locuitorii județului Harghita, precum și turiștii din țară și de peste hotare.

COSTUL ESTIMAT DE SOLICITANT

75  000 lei

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND FAZA DE VOTARE AL BUGETĂRII PARTICIPATIVE!

Mulțumim pentru interesul acordat și pentru voturile numeroase la proiectele validate în cadrul bugetului participativ.

Vă rugăm să rețineți că doar o singură persoană poate vota pentru un proiect de la o singură adresă de e-mail.

Atenție!

În cazul în care aceeași persoană folosește mai multe adrese de e-mail, votul său va fi invalidat prin filtrare, iar proiectul riscă să fie descalificat.

De asemenea, rugăm inițiatorii de idei să nu răspândească informația că o persoană poate vota de la mai multe adrese de e-mail.

Rugăm cetățenii să raporteze orice activitate similară la adresa  info@judetulharghita.ro.

Să dăm o șansă fiecărei idei, să avem un vot corect și real din partea tuturor!