Cea de-a doua conferință din cadrul proiectului CAPactivites, cofinanțat de Uniunea Europeană , a avut loc pe 27 ianuarie 2023 la Miercurea Ciuc, fiind primul eveniment major al anului. Ne-am bucurat de numărul mare de participanți și am dori să mulțumim tuturor celor care au contribuit la succesul evenimentului.

Evenimentul se adresează în primul rând composesoratelor, care dețin un număr mare de terenuri, în principal păduri, care ar putea fi potrivite pentru cultivarea agricolă. Composesoratele sunt actori importanți în dezvoltarea zonei, în special în procesul de ecologizare. Pe lângă terenurile împădurite, proprietarii de păduri și composesroate dețin, de asemenea, pășuni care pot fi utilizate pentru agricultura ecologică. În același timp, composesorate dispun de resurse financiare considerabile pentru a contribui la punerea în practică a agriculturii de precizie. Dar acest lucru necesită informarea părților interesate cu privire la oportunități și orientarea acestora către un sistem durabil.

Sprijinirea obținerii certificării ecologice în cât mai multe domenii contribuie la obiectivele strategiei „Farm to Fork”, la obiectivele privind alimentele sănătoase, la lanțurile sistemele scurte de aprovizionare cu alimente, la trasabilitatea alimentelor și la trecerea la sisteme alimentare sustenabile. Politica Agricolă Comună 2023-27 va fi esențială pentru a asigura viitorul agriculturii și al silviculturii și pentru a atinge obiectivele Green Deal. Agricultura și zonele rurale se află în centrul „Green Deal”, strategiei „Farm to Fork” și al Strategiei privind Biodiversitate, iar crearea de sinergii între aceste inițiative este esențială. În acest context, a fost analizată importanța silviculturii.

#CAPactivities
#IMCAP