A projekt rövid megnevezése: TalentMagnet

A projekt teljes címe: Improved Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction and Retention in the Danube Region / „Tehetség-mágnes- Javított intézményi kapacitások és új többszintű kormányzás a tehetség vonzása és megtartása érdekében, a Duna régióban”

Támogatási programDuna Transznacionális Program

A projekt időszaka: 07/2020­ – 12/2022

Partnerországok: Szlovénia, Magyarország, Románia, Szlovákia, Horvátország, Németország, Csehország, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Bulgária, Ukrajna.

 

A TalentMagnet projekt azokkal társadalmi (demográfiai és munkaerő-piaci) kihívásokkal foglalkozik, amelyeket a magasan képzett fiatalok kivándorlása (az „agyelszívás”) okoz, elsősorban a Duna régió kis- és közepes méretű városaiban. A projekt ezeknek kihívásoknak a kezelése érdekében jött létre.

A TalentMagnet fő célja az intézményi kapacitások javítása a tehetséges fiatal munkaerő kivándorlásának mérséklése érdekében. A projekt megvalósítása során létre fog jönni egy új, többszintű és transznacionális irányítási modell, illetve a kapcsolódó gyakorlati eszközök, a tehetségek vonzására és megtartása céljából.

A transznacionális partnerséget ágazatközi és többszintű együttműködés jellemzi, amely egy négyszeres Helix-modellt alkot, a tudományos élet, az üzleti élet, a politika / adminisztráció és a civil társadalom partnereivel közös tanulási folyamatban.

A projekt során 13 stratégia fog készülni, kidolgozásra kerül egy eszközkészlet a projekt céljainak megvalósításaival összhangban, 13 kísérleti intézkedést hajtanak végre, szakpolitikai javaslatokat dolgoznak ki, illetve létrehozzák a TalentMagnet mobiltelefonos applikációt, amelyet a projekt partnerek először tesztelni, később pedig használni fognak.

Hargita megyében a tehetséges fiatalok itthon tartása / hazavonzása érdekében helyi akcióterv fog készülni, ennek tesztelésére és kivitelezésére is sor kerül. Ez az akcióterv további fejlesztések, illetve politikai eszközök kiindulópontja lehet. A projekt keretében romániai politikai javaslatok is születni fognak a projekt témakörének vonatkozásában. A TalentMagnet mobiltelefonos applikáció helyi tesztelésére is sor kerül, amelyet követően az applikáció a széleskörű használatba kerül.

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Román állami költségvetés társfinanszírozásával valósul meg.

Facebook oldal: https://www.facebook.com/TalentMagnetProject/

Weboldal: https://www.interreg-danube.eu/talentmagnet

Elért eredmények, az 1. időszak összefoglalása