CD-ETA projekt

 

CD-ETA projekt („Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage”  – “A kulturális és természeti örökség együttműködésben való digitalizálása”) az Interreg Europe program keretében nyert támogatást.

Célja a kulturális és természeti örökség digitalizálására vonatkozó politikai eszközök elfogadása, javítása, valamint a legjobb gyakorlatok alkalmazásának előkészítése a projektben résztvevő partnerek régióiban, a helyi igényeknek megfelelően.

A CD-ETA projekt főpályázója az Euroregion Pleven-Olt szervezet Bulgáriából.

A projekt partnerei:

 • University of Patras Görögországból,
 • Association of Municipalities of the Ribera Alta Region Spanyolországból,
 • Foundation for Research and Innovation Olaszországból,
 • Regional Development Agency of Gorenjska Szlovéniából,
 • Foundation Saint Mary the Royal of Historic Heritage Spanyolországból,
 • Estonian War Museum – General Laidoner Museum Észtországból,  és
 • Hargita Megye Tanácsa  Romániából.

A projekt időtartama 60 hónap (2016–2021).

A projekt Hargita Megye Tanácsára vonatkozó költségvetése 210.100 euró (100%), amelyből 178.585 euró (85%) FEDR alapokból származik, 31.515 euró (15%) pedig országos hozzájárulás (ebből 27.313 euró (13%) a Közigazgatási és Regionális Fejlesztési Minisztérium hozzájárulása és 4.202 euró (2%) a Hargita Megye Tanácsának önrésze), a projekt 60 hónapos lebonyolítási időszakára (2016 – 2021).

A CD-ETA projekt költségvetése összesen 2.071.748 euró.

Célcsoportok: politikai döntéshozó hatóságok (regionális, országos) – a helyi / regionális / országos hatóságok képviselői; múzeumok; könyvtárak; nemzeti parkok és védett területek; galériák; templomok; levéltárak; egyetemek, iskolák; hardware és software cégek; digitalizáló központok.

A projekt céljainak megvalósítása és eredményeinek elérése érdekében a következő, egymással összefüggő tevékenységekre kerül sor:

 • 3 interregionális műhelymunka megszervezése,
 • 5 tematikus szeminárium megszervezése,
 • összesen 64 találkozó megszervezése a helyi érdekelt felek számára,
 • 2 projekt-találkozó megszervezése, amelyeken 15 jógyakorlat bemutatására kerül sor,
 • 8 tevékenységi terv kidolgozása;
 • 8 regionális politikai eszköz javítására vonatkozó javaslatok megfogalmazására kerül sor, az EU strukturális alapjaiból történő finanszírozásokkal kapcsolatosan.

https://www.interregeurope.eu/cd-eta/