A projekt teljes címe: „Seven SMART Steps to Adapt Digitally Supported Differentiated Learning Methodology to Increase Problem-Solving and Text Comprehension Competencies”

A projekt címe magyarul: Hét OKOS lépés a digitálisan támogatott differenciált tanulási módszerek adaptálásához a problémamegoldási és szövegértési kompetenciák fejlesztése érdekében

Finanszírozási program: az Európai Unió Erasmus+ programja, KA2 Alprogram – Stratégiai partnerségek támogatása

A főpályázó:  InterRegio Fórum Egyesület (Magyarország).

A projekt további partnerei:

  • INNONET n.o. Szlovákiából,
  • Új Esély Egyesület Magyarországról
  • Regionet Alapítvány – Térségi Fejlesztési Központ Gyergyóból, valamint
  • Hargita Megye Tanácsa.

A projekt időtartama: 18 hónap.

A projekt fő célja a „SMART e-Maths” innovatív módszertan felhasználásának támogatása a differenciált tanulási folyamatokban. (A „SMART e-Maths” módszer egy korábbi Erasmus+ projekt keretében került kidolgozásra, amelyben részt vett a Hargita Megyéért Egyesület is)

A projekt keretében, egy határokon átnyúló együttműködés formájában innovatív tanulási modulokat és folyamatokat fejlesztenek ki, amelyek lehetővé teszik a tanárok számára, hogy alaposabban megismerjék a digitálisan támogatott differenciált tanítási folyamatokat és a képessé váljanak a tartalomfejlesztésre.

Célcsoportok: általános iskolai tanárok és diákok, akiknek digitális támogatásra van szükségük a differenciált tanításhoz / tanuláshoz.

A projekt várható eredményei: a differenciált oktatási módszerek népszerűbbek lesznek a tanárok körében, javulni fog a célcsoportban résztvevő tanulók problémamegoldó és szövegértő képessége, ezáltal javulnak a tanulmányi eredményeik és nő az iskolai élettel való elégedettségük.

 

A projekt hivatalos weboldala:

https://sevensmartsteps.hu

Projektindító nemzetközi találkozó (sevensmartsteps.hu)

7 Smart Steps workshop – Online (sevensmartsteps.hu)

Indul a lineáris tananyagfejlesztés (sevensmartsteps.hu)

A lineáris tananyag digitalizálása (sevensmartsteps.hu)