FRiDGE projekt

 

Cím: FRiDGE – Development of food industry SME competitiveness for better potentials in growth – Az élelmiszergyártás területén tevékenykedő kis- és közepes vállalkozások versenyképességének elősegítése a növekedés érdekében

Periódus: 2019. 08. 01 – 2023. 07. 31.

Költségvetés: 1.180.604,00 euró

Finanszírozási forrás: Interreg Europe

Vezetőpartner: TMFÜ – Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft., Szekszárd, Magyarország

Projektpartnerek: Nyugat-Macedónia Műszaki Oktatási Intézete (Görögország), Kelet-Flandria Gazdasági Tanácsa (Belgium), Dél-Ostrobothnia Regionális Tanácsa (Finnország), Táplálkozási Kompetencia Központ (Németország), Hargita Megye Tanácsa (Románia)

Honlap: www.interregeurope.eu/fridge

Közösségi média: @InterregFridge

Facebook: Interreg Fridge https://www.facebook.com/InterregFridge/

Twitter: Interreg Fridge, https://twitter.com/InterregFridge

Rövid leírás: Az Interreg Europe Program által finanszírozott FRIDGE projekt célkitűzése az élelmiszergyártás területén tevékenykedő kis- és közepes vállalkozások versenyképességének elősegítése a növekedés érdekében. Annak támogatása érdekében, hogy az élelmiszer- és italágazat megőrizhesse pozícióját a világpiacon, a partnerség arra törekszik, hogy hozzájáruljon a régiók közötti policy tanulásához, a bevált gyakorlatok népszerűsítéséhez és a régiók közötti tapasztalatcsere ösztönzéséhez a vonatkozó operatív programok és a regionális politikák fejlesztésével.
A munkamódszer egyedi lesz, mivel minden partner a háromból két témára összpontosít, hozzájárulva ezáltal a projekt általános eredményeinek eléréséhez.

Kapcsolattartó: Kiss Tímea-Gabriella, projekt menedzser

 

Hírlevelek:

 

FRiDGE Kézikönyv

A FRiDGE Interreg Európa projekt keretében elvégzett három éves aktív munkát: felméréseket, tanulmányokat, szakemberekkel folytatott konzultációkat és a projektpartnerek régióiban tett tanulmányutakat foglaljuk össze a FRIDGE kézikönyben.

A kézikönyv egyik fő célja, hogy bemutassa a projekt során megismert jó gyakorlatokat, ötleteket, törekvéseket, illetve a partnerek tapasztalatait és javaslatait, amelyek a több éves együttműködés során gyűjtöttünk össze.

Hargita Megye Tanácsa, mint a FRiDGE projekt egyik partnere, fontosnak tartja ezen tapasztalatok és jó példák megismerését, mivel ezek irányt mutatnak a helyi törekvéseink kivitelezésében, programjaink jóbbá tételeiben, kiemelten a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság fejlesztése érdekében megfogalmazott célkitűzéseink megvalósításában.

A kézikönyv tartalmaz három tanulmányt és két szakterületi elemzést (piacra jutás, valamint beruházások), amelynek összefoglalója segítségével árnyaljuk tovább a FRiDGE partnerrégiók élelmiszeripari helyzetét, és mutatjuk be azokat a problémákat, amikkel a projektben részt vevő régiók, valamint általában az európai élelmiszer-ágazat mindennap szembesülnek. Ezek támasztották alá azokat a javaslatokat, megoldásokat, amiket a projektpartnerek a helyi szakpolitikájuk javítása érdekében tettek.

A regionális szakpolitikák értékelésére külön tanulmány készült. Ennek érdekében minden projektpartner részletes elemzést készített szakpolitikájáról, a fejezetben többet megtudhat az egyes régiók társadalmi-gazdasági és környezeti tényezőiről, valamint a K+F szektorról.

Primer kutatás keretében kérdeztük meg a helyi vállakozásokat, az ún. KKV-felmérés eredményeinek összefoglalásával zárjuk a tanulmányok ismertetését.

A FRiDGE projekt partnerei hat különböző európai országot képviselnek és a különböző országok/régiók vállalatai a működésük során más és más kihívásokkal néznek szembe. Ezek azonosítása kulcsfontosságú volt a projekt szempontjából, hiszen ezekre a kihívásokra próbáltunk meg választ találni munkánk során. A négy részes online felmérésben a kérdések a legfontosabb akadályokról és ösztönzőkről: a termelékenység tényezőiről, az új piacokra való belépésről, állami támogatásról és magáról a piaci innovációról szóltak, ennek eredményei a Kézikönyvben olvashatóak.

Két területet a már összegyűlt tapasztalatok birtokában jobban szemügyre vettünk: a piacra jutás és az új eszközökbe történő befektetések, a termelékenység kérdésével külön foglalkoztunk, a körülmények hatására pedig megvizsgáltuk COVID-19 világjárvány hatását ezekre a témákra, mely hosszú távon komolyan csökkentette számos vállalat nyereségét, és sok esetekben megváltoztatta az addigi gyakorlatot értékesítési csatornák, munkaszervezés és más aspektusokból.

Kézikönyvünk végén megtalálja az összes jó gyakorlatot ország és hely szerint rendezve. A jó gyakorlatok úgy kerültek kiválasztásra, hogy olyan, sikeresnek tekinthető modelleket kínáljanak, melyek más régiókban is megismételhetőek, vagyis átültethetőek a helyi élelmiszeripar fejlesztésére.

A Kézikönyv csak egy rövidített összefoglalása a FRiDGE projekt eredményeinek, a szövegben hivatkozott webhelyeken részletesebben is olvashatóak ezek a tanulmányok és elemzések.

A kézikönyvet online a www.fridgehandbook.eu oldalon is elérhető, valamint .pdf formátumban a következő linkeken magyar, román és angol nyelven:

  • Magyar nyelvű kézikönyv: Megtekinthető EZEN a linken
  • Román nyelvű kézikönyv: Megtekinthető EZEN a linken
  • Angol nyelvű kézikönyv: Megtekinthető EZEN a linken