Vom continua să cooperăm cu grupuri științifice și să implicăm comunitatea de cercetare în procesele decizionale. De asemenea, vom acorda incubatoarelor un rol inovator, stimulând industriile creative.