Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022;

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Anexe

Proces Verbal de aprobare