Arhitect şef: Fülöp Otilia
Tel: 0266-207740, interior: 1512
Fax: 0266-207725
Mobil: 0747-450822
e-mail: fulopotilia@judetulharghita.ro
birou: 339 (etajul III.)
Structura de specialitate din subordinea Arhitectului şef
Tel: 0266-207738 sau 0266-207739
Tel: 0266-207700, interior: 1509 – 1510
Fax: 0266-207725
birou: 337 (etajul III.)
Atribuţiile principale ale Arhitectului şef şi a Structurii de specialitate din subordinea acestuia:
 • Emiterea Certificatului de Urbanism şi a Autorizaţiilor de Construire pentru:
 1. pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale;
 2. în extravilanul comunelor ale căror primării nu au organizate structuri de specialitate;
 • Acordă asistenţă tehnică de specialitate, analizează şi avizează cererile depuse pentru emiterea certificatelor de urbanism şi documentaţiile pentru emiterea autorizaţiilor de construire din competenţa de emitere a primarilor comunelor şi oraşelor care nu au constituite încă structuri de specialitate, la cererea acestora.
 • Emite avize pentru construcţiile reprezentând monumente istorice clasate sau aflate în procedură de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ al judeţului Harghita,
 • Asigură secretariatul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism prin structura de specialitate din subordine, Comisie desemnată să emită Avizul Unic pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism (P.A.T.J., P.AT.Z., P.U.G., P.U.Z.).
 • Controlează şi îndrumă autorităţile administraţiei publice locale care au competenţa de a emite acte de urbanism, precum şi la acei factori care sunt implicaţi în această procedură.
 • Soluţionează sesizările adresate Consiliului Judeţean referitoare la problemele vizând disciplina în construcţii.
 • Asigură derularea programului anual de “PROTECŢIE A MONUMENTELOR ISTORICE, DE PE TERITORIUL JUDEŢULUI HARGHITA” având scop sprijinirea financiară a lucrărilor de restaurare a monumentelor şi ansamblurilor istorice reprezentative ale judeţului Harghita;
 • Verificarea, urmărirea respectării disciplinei în construcţii privind monumentele istorice
 • Efectuarea lucrărilor de secretariat ale Comisiei judeţene de analiză a PROIECTELOR DE STEMĂ;
 • Acordă asistenţă de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale în legătură cu legislaţia privind însuşirea proiectelor de stemă cu respectarea strictă a normelor ştiinţei şi artei heraldice, pe baza metodologiei stabilite de Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române.
 • Coordoneză Programul de Săpături arheologice în judeţul Harghita – colaborare cu arheologi din cele trei regiuni ai judeţului (Ciuc, Odorhei şi Gheorgheni) în vederea finanţării unor cercetări arheologice pentru care muzeele subordonate consiliilor locale nu au posibilitatea de finanţare.