Director general: Zonda Erika

Telefon: 0266-207700, interior 1303

Fax: 0266-207703

E-mail: zondaerika@judetulharghita.ro

Camera: 207

Director general adjunct: Farkas Enikő

Telefon: 0266-207700, interior 1714

Fax: 0266-207703

E-mail: farkaseniko@judetulharghita.ro

Camera: 211

Director general adjunct: Péli Levente

Telefon: 0266-207700, interior 1702

Fax: 0266-207716

E-mail: pelilevente@judetulharghita.ro

Camera: 210

Direcția generală programe și proiecte asigură derularea programelor proprii ale Consiliului Judeţean Harghita, organizate în colaborare cu alte instituții, implementarea programelor de finanțare nerambursabilă în domeniile sport, tineret, social, cultural, turism, învățământ, culte religioase, sănătate, etc.

Direcția generală colaborează cu instituțiile și serviciile publice subordonate sau aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Harghita, și cu organizațiile în care Consiliul Județean Harghita are calitate de membru sau acordă sprijin financiar subvențional, în vederea derulării programelor și activității acestora.

Direcţia generală reprezintă Consiliul Judeţean Harghita în proiectele care vizează domeniul său de activitate, respectiv întreprinde măsuri pentru atragerea şi gestionarea de fonduri UE (programe de post-aderare şi alte fonduri) atât pentru dezvoltarea infrastructurii judeţului, cât și în proiecte SOFT cu finanțare europeană, care nu necesită investiții sau necesită investiții minore,  respectiv în proiecte de parteneriat, în condiţiile legii şi reglementărilor interne.

Direcţia generală sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi a serviciilor comunitare de utilități publice din judeţ şi coordonează activitatea serviciilor publice şi a instituţiilor judeţene de sub autoritatea Consiliului Judeţean Harghita în domeniul de specialitate în care direcţia îşi exercită atribuţiile, sarcinile şi competenţele conform legii şi a reglementărilor interne. În exercitarea acestor atribuții, Direcția generală asigură îndrumarea de specialitate, monitorizarea activităților și participare în echipele de control la solicitarea Președintelui.

Direcția generale are în componenţă 13 compartimente, după cum urmează:

1)            Compartimentul urmărire oportunități de finanțare;

2)            Compartimentul elaborare proiecte soft din fonduri UE;

3)            Compartimentul implementare proiecte soft din fonduri UE;

4)            Compartiment depunere proiecte;

5)            Compartimentul de elaborare proiecte de investiții;

6)            Compartimentul analiză și propuneri programe de dezvoltare;

7)            Compartimentul educație și învățământ;

8)            Compartiment cultură și turism;

9)            Compartiment sănătate;

10)          Compartiment tineret și sport;

11)          Compartiment programe;

12)          Compartiment minoritate rromă;

13)          Compartiment relații cu cultele religioase.