Activități internaționale

Promovarea Politicilor Culturale În Zonele Rurale În Cadrul Strategiilor De Dezvoltare Și Coeziune Teritorială Și Al Agendei 2030

Comitetul European al Regiunilor (CoR) elaborează un aviz privind promovarea politicilor culturale în zonele rurale în cadrul strategiilor de dezvoltare și coeziune teritorială și al Agendei 2030. La 17 iulie, raportorul, dl Csaba Borboly (RO/PPE), președintele Consiliului Județean Harghita, împreună cu expertul său, dl László Csák, s-au întâlnit cu reprezentanții organizațiilor părților interesate relevante pentru o consultare pe tema avizului, pentru a aduna diferitele puncte de vedere și a discuta principalele probleme.

În timpul consultării părților interesate desfășurată la Bruxelles, raportorul a colectat opinii/idei/comentarii cu privire la subiectele discutate.

Link

Aici puteți accesa proiectul de aviz: Link

 

  1. Studii, documente de lucru:

2. Calendar pentru discuții și adoptarea proiectului de aviz

  • întâlniri cu stakeholder
  • prima discuție și adoptare a proiectului de aviz la reuniunea SEDEC din 2 octombrie 2023
  • adoptarea în ședința plenară din 29-30 noiembrie 2023

POLICY ANALYSIS CULTURAL POLICIES IN RURAL AREAS

Go to Top