Relații Internaționale

Consiliul Județean Harghita menține relații de înfrățire cu 13 regiuni din Ungaria, 2 regiuni din Italia, 1 regiune din Polonia, 1 regiune din China, 1 regiune din Armenia și începând din octombrie 2021 cu o regiune din Republica Moldova. Pe lângă relațiile noastre de înfrățire, relațiile internaționale ale instituției sunt întărite și prin apartenența la organizații internaționale, parteneriate în proiecte, relații de prietenie, și nu în ultimul rând reprezentarea și promovarea județului Harghita pe lângă instituțiile Uniunii Europene.

În cadrul activităților internaționale instituția noastră contribuie la: inițierea și menținerea relațiilor de cooperare cu unitățile administrativ teritoriale din străinătate, participarea la conferințe și seminarii, întâlniri profesionale și expoziții în vederea extinderii relațiilor de parteneriat atât în țară cât și în străinătate, menținerea relațiilor economice, culturale etc. în vederea schimbului de experiență, cunoașterea reciprocă și cooperare în proiecte.

Relațiile internaționale ale instituției își aduc aportul în ceea ce privește:

 • Promovarea ofertei turistice și a produselor tradiționale din județul Harghita, contribuind astfel la atragerea turiștilor străini și la creșterea veniturilor producătorilor locali.
 • Dobândirea de cunoștințe și de experiență în domeniul atragerii investitorilor, formarea relațiilor economice în vederea dezvoltării reciproce a județelor;
 • Implementarea mai multor proiecte finanțate de UE și Fondul Bethlen Gábor din Ungaria, care, pe lângă posibilitatea schimburilor de experiență și bune practici, contribuie și la formarea noilor relații de înfrățire si parteneriate.
 • Reprezentarea județului Harghita pe lângă instituțiile Uniunii Europene în vederea promovării inițiativelor de dezvoltare locală.

Prin subsidiaritate, solidaritate, relații economice și nu în ultimul rând prietenii, relațiile noastre internaționale contribuie la consolidarea rolului credibil de parteneriat și cooperare al județului Harghita.

Activitățile internaționale ale Consiliului Județean Harghita sunt desfășurate prin intermediul  Compartimentul relații internaționale din cadrul Direcției Management și Relații Internaționale.

Sarcinile departamentului includ menținerea relațiilor cu organizațiile europene, instituțiile Uniunii Europene și județele înfrățite în vederea inițierii și implementării programelor și propunerilor comune. În același timp, împreună cu Compartimentul urmărire și elaborare proiecte UE și parteneriat sunt responsabili și de participarea în diferite proiecte, menținerea relației cu unități administrativ teritoriale locale din județ, instituții de specialitate și instituții subordonate în vederea consilierii pe teme internaționale.

De-a lungul anilor, am fost organizatori și participanți la numeroase activități internaționale alături de județele  înfrățite,  parteneri din străinătate și instituțiile Uniunii Europene, după cum urmează:

 • În cadrul relațiilor noastre de înfrățire:
 • Organizarea programului de analiză profilactică gratuită în mai multe localități din județul Harghita:
 •            Medicii din județul Bács-Kiskun efectuează anual analize profilactice în diferite localități din județul Harghita
  • Medicii din județul Jász-Nagykun-Szolnok efectuează multianual analize profilactice în diferite localități din județul Harghita
 • Promovarea valorilor turistice, culturale și gastronomice ale județului Harghita la diferite evenimente organizate în județele înfrățite: Festivalul Hírös7 (județul Bács-Kiskun); Zilele Județului (județul Békés, județul Borsod-Abaúj-Zemplén, județul Nógrád, județul Vas), Vár a megye-Ziua valorilor județului Tolna (județul Tolna), Perlele Ținutului Secuiesc (județul Heves), Farmer Expo (județul Hajdú-Bihar), Ziua Valorilor – Județul Harghita și Somogy (județul Somogy), Zilele Lacului Tisza (judțul Jász-Nagykun-Szolnok), Picnicul European (Județul Pest).
 • Sprijinirea producătorilor locali din județul Harghita: încă din anul 2008 Consiliul Județean Harghita sprijină producătorii locali în promovarea produselor locale peste hotare. La început, produsele locale au fost promovate prin intermediul târgurilor, expozițiilor, diferitelor evenimente culturale din Ungaria. Ca urmare a promovării produselor locale a avut loc un program de succes, Săptămâna Produselor Locale din Județul Harghita, organizată în perioada 7-22 mai 2010 la Budapesta. Programul a fost realizat în cooperare cu Hipermarketul Cora Srl., oferind astfel posibilitatea gustării și cumpărării produselor locale în magazinele Cora. În totalitate au fost transportate 70 tone de produse locale la magazinele Cora din localitățile Szolnok, Szeged, Miskolc, Debrecen, Budakalász, Fót és Törökbálint. Datorită relațiilor de parteneriate internaționale producători locali au posibilitatea de a participa în fiecare an la Târgul Gastronomic organizat la Budapesta, unde pe lângă valorile gastronomice ale județului putem promova și valorile culturale și turistice ale acestuia. Totodată, primim și invitații la diferite evenimente culturale și turistice organizate de județele înfrățite.
 • Proiecte comune:
 • Începând cu anul 2017 câștigarea proiectelor, finanțate de Fondul Bethlen Gabor din Ungaria, a făcut posibilă desfășurarea mai multor programe în parteneriat cu județele înfrățite în următoarele domenii: educație profesională, turism religios, protecția monumentelor, dezvoltarea depozitului județean de valori, dezvoltare economică, managementul proiectelor, formarea noilor relații de înfrățire.
 • Împreuna cu județele înfrățite, am fost/suntem implementatorii mai multor proiecte finanțate de UE:
 • Implementarea proiectului Inextex cu județului Somogy în perioada 2007-2009, al cărui scop a fost schimbul de cunoștințe, experiență și metode bazate pe patrimoniul textil
 • Împreuna cu județul Jász-Nagykun-Szolnok, am organizat programul FolkDanceNet (2008-2009), program creat cu prilejul Anului european al dialogului intercultural. Programul FolkDanceNet a oferit un cadru de cooperare între ansambluri de dans popular, municipalități și actori ai societății civile care lucrează pentru protecția patrimoniului cultural și păstrarea tradițiilor în cele 15 țări participante. (folkdancenet.eu )
 • Prin intermediul relației noastre de înfrățire cu județul Tolna, în anul 2019 am avut posibilitatea participării ca partener în proiectul FRiDGE Interreg Europe alături de Agenția de Dezvoltare Județeană Tolna. Proiectul are ca scop dezvoltarea competitivității IMM-urilor din industria alimentară prin exploatarea potențialului de creștere.                                                                   (https://www.interregerurope.eu/fridge/ )
 • Reprezentarea județului Harghita pe lângă instituțiile Uniunii Europene:
 • Programul Eurodyssée:
 • Programul Eurodyssée al Adunării Regiunilor Europene, oferă tinerilor de 18-30 ani posibilitatea schimbului de experiență profesională în regiunile europene prin intermediul unei stagiaturi de 3-7 luni, ceea ce contribuie și la îmbunătățirea competențelor privind limbile străine. Datorită programului Eurodyssée, Consiliul Județean Harghita ține legătura cu 33 de regiuni din 12 țări pentru formare profesională, schimb de experiență a tinerilor din județul Harghita respectiv primirea stagiarilor din străinătate.
 • Prin intermediul programului, în 2008, 3 tineri din județul Harghita au fost stagiari în administrația publică și turism, în Spania, Germania și Portugalia. În același timp un tânăr din Spania la sfârșitul anului 2008/ prima jumătate a anului 2009 a fost stagiar la noi în domeniul educației la Centrul de Educație Soros din Miercurea Ciuc și a predat spaniola angajaților Consiliului Județean Harghita.
 • Din 2012, suntem activi și în reprezentarea județului Harghita pe lângă instituțiile Uniunii Europene precum și pe platforme destinate unităților administrativ teritoriale locale. De asemenea reprezentăm interesele locale și prin organizarea evenimentelor în Bruxelles și în județul Harghita. În fiecare an participăm la Zilele Deschise (Open Days) organizate de Parlamentul European, unde putem prezenta diferitele valori ale județului nostru în funcție de tematica evenimentului. Pe lângă participarea la Zilele Deschise, avem posibilitatea participării și la seria de evenimente ale Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor. Pe lângă subiectele abordate, am asigurat și reprezentarea intereselor producătorilor locali și a produselor locale. Pe termen lung, activitatea noastră pe această temă contribuie la atragerea fondurilor, prin parteneriate internaționale, dezvoltarea turismului și creșterea venituilor producătorilor.
 • Din anul 2019 Consilului Județean Harghita este membru al rețelei de subsidiaritate a Comitetului Regiunilor (RegHubs- https://cor.europa.eu/hu/our-work/Pages/network-of-regional-hubs.asp ) reprezentând o oportunitate în privința primirii unor sugestii concrete și feedback cu privire la implementarea reglementărilor și programelor UE la nivel local. Aceasta este o oportunitate excelentă de a influența noile directive și reglementări pentru perioada de după 2020 și de a trimite informații cu privire la experiența județului Harghita, precum și provocările și problemele locale, factorilor de decizie ai instituțiilor UE.
 • Din anul 1993 Consiliul Județean Harghita este membru al Adunării Regiunilor Europene (AER) și în anul 2019 ne-am alăturat Alianței Europene pentru Democrație Locală (ALDA).
 • Cooperarea cu ambasadele și consulatele : în ultimii ani, ambasadorii mai multori țări au vizitat județul nostru, consfătuirile cu ei fiind organizate în mai multe domenii, începând cu învățământul profesional, dezvoltarea economiei județului, promovarea valorilor locale etc.
Nr Denumire Adresa Pagina web Observații
UNGARIA
1 Adunarea Generală a Autoguvernării Județului

Bács-Kiskun

Deák Ferenc tér 3
6000 Kecskemét
Magyarország
http://www.bacs-kiskun.hu Înfrățire
19/1994
2 Adunarea Generelă a Autoguvernării Județului Békés Megye Derkovits sor 2
5601 Békéscsaba
Magyarország
http://www.bekesmegye.hu Înfrățire
54/1996
3 Adunarea Generelă a Autoguvernării Județului Borsod-Abaúj-Zemplén Városháza tér 1
3525 Miskolc
Magyarország
http://www.baz.hu Acord de colaborare
1997Înfrățire271/2017
4 Adunarea Generelă a Autoguvernării Județului Hajdú-Bihar Piac u. 54, Pf. 72
4002 Debrecen
Magyarország
http://www.hbmo.hu Înfrățire
268/2009
5 Adunarea Generelă a Autoguvernării Județului Heves H-3300, Eger, Kossuth L. u. 9.,

Magyarország

http://hevesmegye.hu/ Înfrățire

174/2014

6 Adunarea Generelă a Autoguvernării Județului

Jász-Nagykun-Szolnok

Kossuth Lajos u 2
5000 Szolnok
Magyarország
http://www.jnszm.hu Înfrățire
3/2002
7 Adunarea Generelă a Autoguvernării Județului Nógrád 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., Magyarország http://nograd.hu/ Înfrățire

211/2017

8 Adunarea Generelă a Autoguvernării Județului Pest Városháza u. 7
V. kerület
1052 Budapest
Magyarország
http://www.pestmegye.hu Înfrățire
65/1997
9 Adunarea Generelă a Autoguvernării Județului Somogy Csokonai u. 3
7400 Kaposvár
Magyarország
http://www.som-onkorm.hu Înfrățire
6/1993
10 Adunarea Generelă a Autoguvernării Județului Szabolcs-Szatmár-Bereg Hősök tere 5
4400 Nyíregyháza
Magyarország
http://www.szszbmo.hu Înfrățire
112/2003
11 Adunarea Generelă a Autoguvernării Județului Tolna Szekszárd, Szent István tér 11-13, 7100 Magyarország http://www.tolnamegye.hu/ Înfrățire

211/2018

12 Adunarea Generelă a Autoguvernării Județului Zala Kosztolányi u.10
8900 Zalaegerszeg
Magyarország
http://www.zalamegye.hu Înfrățire
6/1993
13 Adunarea Generelă a Autoguvernării Județului Vas 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1., Magyarország http://www.vasmegye.hu/ Înfrățire

52/2017

ITALIA
14 Provincia di Campobasso Via Roma 47
86100 Campobasso
Olaszország
http://www.provincia.

campobasso.it

Înfrățire
135/2003
15 Regione Autonoma Valle d’Aosta 1, Piazza Deffeyes
11100 Aosta
Olaszország
http://www.regione.vda.it Înfrățire
86/2009
POLONIA
16 Starostwo Powiatowe w Tarnowie Ul. Narutowicza 38
33-100 Tarnow,
Lengyelország
http://www.powiat.tarnow.pl Înfrățire
20/2004
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ
17 Ningxia Hui Autonomous Region 106 Fenghuang Bei Jie
Yinchuan, Ningxia
P.R. China
http://www.china.org.cn/

english/features/43597.htm

http://en.wikipedia.org

/wiki/Ningxia

Înfrățire
2011
REPUBLICA ARMENIA
18 Regiunea Lori  http://lori.mtad.am/ Înfrățire
212/2018
REPUBLICA MOLDOVA
19 Consiliul Raional Strășeni Municipiul Strășeni, strada Mihai Eminescu, 28  http://crstraseni.md/index.php?l=ro Înfrățire
296/2021