01/2023 Proiect De Dispozitie – privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita;


07/2022-Proiect de dispoziție privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea atribuțiilor și responsabilităților/răspunderilor responsabilului de contract și/sau ale responsabilului de program în cadrul Consiliului Județean Harghita;

06/2022-Proiect de dispoziție privind aprobarea Strategiei anuale al achiziţiilor publică și al Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2023 al Consiliului Județean Harghita;

05/2022-Proiect de dispoziție privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţie publică și al Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2023 al Unității centralizate de achiziții publice;

04/2022-Proiect de dispoziție privind aprobarea Normelor metodologice privind circuitul documentelor în cadrul Consiliului Județean Harghita;

03/2022-Proiecte de dispoziție privind aprobarea Metodologiei de finanţare a cheltuielilor ce pot fi efectuate în cadrul programelor proprii ale Consiliului Judeţean Harghita, privind acordarea de finanţări nerambursabile pe baza prevederilor Legii nr. 350/2005, ale Legii nr. 69/2000, respectiv privind acordarea de finanţări nerambursabile pe baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 51/1998;

02/2022-Proiecte de dispoziție privind aprobarea Codului de conduită a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita;

01/2022-Proiecte de dispoziție cu privire la numirea Comisiei paritare în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita;


06-Proiecte de dispoziție privind privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică și al Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022 al Consiliului Județean Harghita;

05-Proiecte de dispoziție privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică și al Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022 al Unității centralizate de achiziții publice;

04-Proiecte de dispoziție privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea responsabilului de contract și/sau ale responsabilului de program în cadrul Consiliului Județean Harghita;

03-Proiecte de dispoziție privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita;

02-Proiecte de dispoziție privind aprobarea Normelor metodologice privind circuitul documentelor în cadrul Consiliului Județean Harghita;

01-Proiecte de dispoziție privind modificarea Anexei nr. 1 a Dispoziţiei președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1442/2010, privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor de serviciu construite pentru medici şi aprobarea criteriilor de repartizare, cu modificările și completările ulterioare;