01-Proiecte de dispoziție privind modificarea Anexei nr. 1 a Dispoziţiei președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1442/2010, privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor de serviciu construite pentru medici şi aprobarea criteriilor de repartizare, cu modificările și completările ulterioare;

02-Proiecte de dispoziție privind aprobarea Normelor metodologice privind circuitul documentelor în cadrul Consiliului Județean Harghita;

03-Proiecte de dispoziție privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita;

04-Proiecte de dispoziție privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea responsabilului de contract și/sau ale responsabilului de program în cadrul Consiliului Județean Harghita;