Proiect de dispoziție privind aprobarea Normelor metodologice privind circuitul documentelor în cadrul Consiliului Județean Harghita;

Proiect de Dispoziție

Referat de aprobare

Proces verbal afisare