Proiecte de dispoziție: privind aprobarea Metodologiei de finanţare a cheltuielilor ce pot fi efectuate în cadrul programelor proprii ale Consiliului Judeţean Harghita,
privind acordarea de finanţări nerambursabile pe baza prevederilor Legii nr. 350/2005, ale Legii nr. 69/2000, respectiv privind acordarea de finanţări nerambursabile pe baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 51/1998;

Proiect de Dispozitie

Referat De Aprobare

Anexa

Proces-Verbal De Afisare