Consultare

În cadrul Comitetului Regiunilor al Uniunii Europene se elaborează un nou raport în legătură cu următorul subiect: Promovarea politicilor culturale în zonele rurale în cadrul strategiilor de dezvoltare și coeziune teritorială, precum și în cadrul agendei până în 2030. Președintele Consiliului Județean
Harghita, Borboly Csaba (RO/EPP), este raportorul acestui subiect, lucrând în colaborare cu expertul Csák László.

În perioada următoare, în legătură cu raportul menționat mai sus, dorim să realizăm un sondaj scurt, având drept principal obiectiv înțelegerea comprehensivă a rolului culturii în mediul rural și a potențialului său de a promova transformări sociale, economice și de mediu. Bazându-ne pe observațiile și experiențele dumneavoastră, intenționăm să punem în lumină impactul politicilor culturale asupra dezvoltării rurale, conservării patrimoniului cultural și promovării practicilor durabile, acordând o atenție specială zonelor bio-culturale care conectează biodiversitatea și cultura.

Sondajul va acoperi diverse aspecte legate de politicile culturale în zonele rurale, începând de la gradul dumneavoastră de conștientizare asupra politicilor existente și până la provocările și oportunitățile percepute. Vom explora, de asemenea, legătura dintre biodiversitate și cultură și modul în care
cunoștințele și practicile tradiționale pot fi păstrate prin politici culturale eficiente.

Participarea dumneavoastră la acest sondaj este esențială în conturarea politicilor culturale cu impact semnificativ asupra comunităților rurale, deoarece prin împărtășirea experiențelor dumneavoastră puteți contribui la dezvoltarea de inițiative culturale mai incluzive, diverse și durabile. De asemenea,
observațiile dumneavoastră pot ajuta factorii de decizie să înțeleagă nevoile și aspirațiile populațiilor rurale și să dezvolte strategii eficiente pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale.

Răspunsurile dumneavoastră vor fi tratate cu confidențialitate, iar datele din sondaj vor fi folosite exclusiv în scopuri de cercetare. Rezultatele vor fi prezentate sub formă agregată și nu vor fi corelate cu respondenți individuali.

Sondajul se închide pe 30 septembrie și poate fi accesat prin următorul link: consultare