În prima perioadă a proiectului TalentMagnet, activitatea a  fost împărțită în două teme de lucru  – metodologia și designul WP T1 și setul de instrumente WP T2 TalentMagnet..

Formatorii și liderii pachetelor de lucru tematice au organizat mai multe întâlniri online pentru a discuta și clarifica sarcinile, responsabilitățile și distribuirea acestora. Atât pentru WP T1, cât și pentru T2, a fost pregătit un plan de lucru.

Dezvoltarea studiului de bază (D.T1.1.1) a început cu colectarea de articole de cercetare relevante, studii și publicații științifice. În plus, utilizarea proiectelor DTP anterioare (EDU-LAB, ATTRACTIVE DANUBE și YOUMIG) a fost asigurată de partenerii implicați în implementarea lor. Studiul de bază a fost elaborat de EFE.

CEP, principalul partener de cercetare – a realizat un sondaj al grupurilor țintă (D.T1.1.2), care acoperă domeniile: educație, piața imobiliară, piața muncii și calitatea vieții. Utilizând chestionarele, au fost identificate părțile relevante și nevoile specifice, prioritățile și planurile pentru îmbunătățirea legislației în aceste domenii.

Analiza informațiilor colectate a fost efectuată de CEP, luând în considerare opiniile profesionale .

Ca parte a analizei situației la nivel de partener (D.T1.1.3), IOS a elaborat chestionare pentru sectorul privat și pentru tineri cu ajutorul partenerilor. Partenerii urbani au folosit aceste chestionare pentru a identifica nevoile specifice orașelor / regiunilor lor și pentru a examina sectoarele afectate de fenomenul de exod al creierelor (migrația tinerilor). În plus, activitatea a inclus o analiză a situației partenerilor-pilot la nivel local în următoarele domenii: demografie și societate, economie și piața muncii, educație și indicatori ai calității vieții.

Lucrările la catalogul celor mai bune practici (D.T1.1.4) au fost realizate în colaborare cu EMFIE și crearea unui model de document de către DEX. Studiul a fost realizat de un expert extern, prezentând termeni cheie, cele mai bune practici internaționale, cercetări conexe și proiecte finanțate de UE.

Au început, de asemenea, lucrările pregătitoare pentru WP T2; NYMVH a elaborat un proiect de ghid pentru înființarea și funcționarea Clubului local de talente (D.T2.1.2), luând în considerare comentariile partenerilor.

Materialele proiectului sunt disponibile la următorul link: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/talentmagnet/outputs

Pagina Facebook a proiectului: https://www.facebook.com/TalentMagnetProject/

Site-ul web al proiectului: https://www.interreg-danube.eu/talentmagnet