PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 15 mai 2023

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea Premiului PRO HARGHITA pe anul 2023;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lueta a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Secuieni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2023;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2022 asupra execuţiei bugetare a Judeţului Harghita;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire pentru vânzarea prin licitație publică deschisă a unor imobile/apartamente situate în localitățile Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc și Vlăhița aflate în domeniul privat al Județului Harghita, inclusiv prețul minim de vânzare actualizată a acestora și abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 230/2022, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 13/2021 de aprobare a Studiului de fezabilitate(SF) pentru lucrarea: „Construire trotuar lângă DJ 133, km 20+093 – km 22+071″;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 264/2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate(SF) pentru lucrarea: „Construire trotuare în comuna Suseni”;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Contractului de concesiune nr. 19576/2008 încheiat între U.A.T Județul Harghita și firma SC CSIK-CAR SERVICE SRL privind acordarea/obținerea dreptul de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 75 mp situat în Miercurea Ciuc , zona Spitalului Judeţean de Urgență, str. Dénes László f.n.;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii cotizaţiei județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  Călimani Giurgeu pe anul 2023;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei județului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  „Harghita”, pe anul 2023;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Județului Harghita prin Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz” Egyesület pe anul 2023;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 88/2022 privind aprobarea Programului de Internship multianual pentru perioada 2022-2024 al Consiliului Județean Harghita;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 30 iunie 2023;

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 

 1. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 15 noiembrie 2023;

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 

 1. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 29 noiembrie 2023;

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 204/2017 privind aprobarea nivelului salariilor de bază la gradaţia zero corespunzătoare funcției, gradului/treptei profesionale pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita și în cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 2 și 3 ale Hotărârii nr. 286/ 2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții, al Serviciului Public de Pază a Obiectivelor de Interes Județean al Consiliului Județean Harghita, aprobarea Componenței consiliului de administrație, precum și stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoutilitara serviciului;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru utilizarea temporară imobilului Vila nr. 6 din Băile Homorod aflat în domeniul public al Județului Harghita și în administrarea Școlii Populare de Artă și Meserii Vámszer Géza;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de frecvență, de admitere, de eliberare a diplomelor, de folosire a instrumentelor muzicale, de examene ce se vor aplica începând cu anul şcolar 2023-2024 la Școala Populară de Artă şi Meserii Vámszer GézaInițiator: Borboly Csaba preşedinte;

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al U.A.T. Comuna Dealu asupra cotei-părți de 90 % din totalul de linie electrică deținute de U.A.T. Județul Harghita, realizată în cadrul investiţiei „Electrificarea localităţii Valea Rotundă comuna Dealu” etapa I și etapa II și transmiterea acestor bunuri din domeniul public al U.A.T. Județul Harghita în domeniul public al U.A.T. Comuna Dealu;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al U.A.T Comuna Siculeni asupra cotei-părți de 97 % deținută de U.A.T. Județul Harghita din Baia comunală localitatea Siculeni și transmiterea acestuia din domeniul public al U.A.T. Județului Harghita în domeniul public al U.A.T. Comuna Siculeni;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINI DE ZI

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sântimbru a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Suseni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Feliceni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mădăraș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland a unei construcții situate în localitatea Ocland aflat în domeniul public al Județului Harghita și modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 20/2008 privind aprobarea dării în administrarea Școlii Speciale Ocland, a imobilelor situate în localitatea Ocland, str. Principală nr. 5 și 69, județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferente obiectivului de investiţii ,,Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C Șoimoșu Mic-Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484” sectorul km 15+240 – 15+400”

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici a investiției „Reabilitare DJ 133, între intersecția DC 15 și intersecția DJ 137A, km 16+396 – 25+380”

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 83/2023 privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 Material de ședință

Completare

Miercurea Ciuc, 09.05.2023

 

                       Președinte                                                           Secretarul general al județului

           Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina