PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 07 martie 2023

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului cu titlul „Investiție în Dezvoltarea și Dotarea a Campusului Regional – profesional integrat în Municipiul Miercurea Ciuc pentru dezvoltarea învățământului dual” de către UAT. Municipiul Miercurea Ciuc în parteneriat cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, cu Universitatea Sapientia, cu liceele tehnologice și întreprinzători din județul Harghita în cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare (PNRR) pentru componenta C15 – Investiția 6 – Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Material de ședință

 

  Miercurea Ciuc, 06.03.2023

 

 

                 Președinte                                                           Secretarul general al județului
Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina