Consiliul Județean Harghita s-a reunit în ședință extraordinară, azi, 27 aprilie, caracterul de urgență fiind dat de necesitatea aprobării unor modificări la proiectele depuse  care să contribuie la continuarea investițiilor programate.

Este vorba de lucrările la amenajarea ambulatoriului de specialitate al Policlinicii din Miercurea Ciuc, ofertantul depunând o  oferta financiară cu o valoare mai mare cu 12% față de valoarea estimată care a necesitat aprobarea consiliului astfel încât achiziția publică să fie derulată și lucrările să nu fie întârziate.

În cadrul ședinței a fost aprobat devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea DJ 137, aprobat spre finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, și documentația actualizată pentru investiția privind creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ.

De asemenea, Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, a apreciat în cadrul ședinței că discuțiile cu Compania Națională de Investiții au avansat în direcția bună, astfel, în acest an, pot începe lucrările de proiectare dar și de execuție pentru construirea a 24 locuințe de serviciu pentru medici.

Miercurea Ciuc, 27 aprilie 2023