Hotărârea nr. 50/20.02.2024 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita cu nr. 240/2023 privind aprobarea  Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii “Renovarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, Pavilion 10”, localitatea Bilbor, județul Harghita; Hot 050 – 2024