CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5,

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de

execuţie vacante în baza OUG 80/2022:

 

 1. Compartimentul achiziții publice din cadrul Serviciului achiziții publice
 • Post unic: Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal

 

Condiţii de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice, specializarea drept;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 5 ani;

Concursurile vor avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

– Proba scrisă – 04 ianuarie 2023, ora 12.00

– Proba de interviu – 10 ianuarie 2023, ora 10.00

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 19 decembrie 2022 (inclusiv), în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 28.11.2022-19.12.2022.

Condiţiile de participare la concurs se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Gărbe Kinga, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, adresa de e-mail garbekinga@judetulharghita.ro .

 • Atribuțiile postului

Serviciul achiziții publice

 • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Serviciul achiziții publice

 • Rezultatul selecției dosarelor:

Serviciul achiziții publice

 • Rezultatul probei scrise:

Serviciul achiziții publice

 • Rezultatul interviului:

Serviciul achiziții publice

 • Rezultatul final:

Serviciul achiziții publice

 

Borboly Csaba

Președinte