Vor fi depuse 16 cereri de finanțare care vizează reabilitarea drumurilor județene și alimentarea cu apă a localităților

Vineri, 24 septembrie, în cadrul ședinței ordinare online a Consiliului Județean Harghita, au fost luate decizii ce au vizat depunerea cererilor de finanțare în programul național Anghel Saligny, alocarea a 6% din impozitul pe venit pentru localități, gestionarea serviciilor publice de transport, modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru continuarea investițiilor.

“Hotărârea de azi, în privința cererilor de finanțare prin programul național Anghel Saligny, este foarte importantă și oportună și este necesar să depunem toate eforturile necesare pentru a primi cât mai mulți bani pentru județul Harghita. Dacă în anii anterior nu am beneficiat de fonduri pentru reabilitarea drumurilor județene acum noi am stabilit 16 obiective și vom fi fruntași în accesarea acestor fonduri. Nu putem pierde această oportunitate prin care vom putea dezvolta comunitățile locale și conecta județul Harghita cu alte județe”, a precizat Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita.

Cererile de finanțare vor viza reabilitarea mai multor drumuri județene, lucrări privind  infrastructura de apărare, reparații podețe, consolidarea sistemului rutier, alimentarea cu apă a localităților, cu scopul de a conecta regiunile și comunitățile, astfel va fi reabilitat  DJ 123 – Valea Uzului spre județul Bacău, va fi refăcută structura  drumului județean 127 Ditrău – Tulgheș și drumul județean 127A până la granița cu județul  Neamț.

Din cota de 6% impozit pe venit vor beneficia mai multe localități,  comuna Secuieni pentru amenajarea trotuarului, în Secuieni și Bodogaia, alimentarea cu apă și extinderea rețelei de canalizare la Lueta, reparația căminului cultural la Uilac, reabilitarea drumului comunal la Șimonești, la Frumoasa va fi reabilitată casa comunitară, la Sânmartin va fi amenajat terenul de sport al liceului, Leliceni va beneficia de susținere pentru amenajarea locului de joacă pentru copii și modernizarea stației de autobuz, Bălan va fi susținut pentru amenajarea albiei Oltului în vederea creșterii gradului de mobilitate urbană și intrarea în parametrii obiectivelor de tranziție verde – piste de biciclete, podețuri pietonale, spații de relaxare outdoor, la Lunca de Jos va fi construit pod peste râul Trotuș pentru o circulație pietonală în siguranță, iar la Lunca de Sus va fi susținută extinderea rețelei de apă potabilă și înființarea sistemului de apă uzată.

Regulamentul de circulație pe drumurile județene a vehiculelor care depășesc limitele maxime admise  prin perfecționarea unui protocol de colaborare cu Inspectoratul Județean de Poliție Harghita a fost aprobat în cadrul ședinței prin acesta putând fi exercitat controlul și luate măsurile necesare astfel încât traficul greu pe drumurile județene să poată fi stopat.

Un alt proiect important adus în discuție în cadrul ședinței a fost construirea locuințelor pentru medici, Borboly Csaba subliniind că are drept obiectiv construirea a 100 de locuințe prin Agenția Națională de Locuințe, cu finanțare de la guvern, acest obiectiv fiind cuprins în lista celor 13 priorități.

În cadrul ședinței au mai fost aprobate proiectul și cheltuielile legate de proiect pentru înființarea unor incubatoare de afaceri în orașele Bălan și Cristuru Secuiesc.

Miercurea Ciuc, 24 septembrie 2021