Proiect de Hotărâre privind aprobarea colaborării între U.A.T. Județul Harghita și unele unități administrativ-teritoriale, în vederea asigurării rezervei de apă pentru stingerea incendiilor;

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Anexa1

Anexa2

Proces Verbal de Afisare