Președinția maghiară a UE ar putea aborda în mod semnificativ problema urșilor

Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita și raportor al Comitetului European al Regiunilor, a atras atenția joi, 4 iulie la Bruxelles asupra exagerărilor în aplicarea politicilor de mediu ale Uniunii Europene și asupra pericolelor asociate acestora, cu un accent special pe problema urșilor.

În cadrul unei întâlniri interguvernamentale din 14 iunie, cu președinția belgiană a UE și cu reprezentanții Direcției Generale pentru Mediu a Comisiei Europene, s-a discutat despre statutul de protecție conform anexelor Convenției Internaționale de la Berna. Reprezentanții statelor membre ale UE au discutat despre modificarea clasificării speciilor protejate, iar Borboly Csaba a prezentat raportul și a subliniat că protejarea vieții umane ar trebui să fie prioritatea principală în aplicarea oricăror reglementări.

Reprezentanții statelor membre și ai Direcției Generale pentru Mediu nu au înțeles că în România, dreptul garantat de legislația internațională de a proteja viața umană nu poate fi întotdeauna exercitat de Ministerul Mediului, Guvernul și Parlamentul, deoarece anumite organizații de mediu anulează aceste măsuri prin instanțe, invocând statutul actual de protecție.

– În România, deciziile instanțelor adesea fac imposibilă implementarea directivelor UE, în special respectarea articolului 16 din Directiva Consiliului 92/43/CEE, care se referă la protecția habitatelor naturale și a speciilor de faună sălbatică. Degeaba iau decizii miniștrii, guvernul sau parlamentul, acestea sunt deseori anulate în instanță. De aceea este necesară o abordare diferențiată a statutului strict protejat, nu doar pe specii, ci și la nivel de țări membre și regiuni (NUTS 3), pentru a preveni anularea derogărilor legitime permise de Directiva Habitate. Sperăm că președinția maghiară a UE va susține această problemă – a adăugat președintele județean, subliniind că în România, în ciuda celor mai bune intenții ale politicienilor, instanțele adesea favorizează ecologiștii radicali, împiedicând astfel implementarea măsurilor de protecție a vieții umane.

Se poate afirma aproape că a apărut o „aplicare” specifică a legislației naționale și internaționale, unde excepțiile sunt făcute imposibile. Mai multe decizii judiciare românești și motivările acestora au fost trimise experților Direcției Generale pentru a înțelege realitatea din România:

Link

Direcția Generală pentru Mediu a Comisiei Europene este responsabilă de politica de mediu a UE, având ca scop protejarea și îmbunătățirea mediului pentru generațiile prezente și viitoare. Direcția asigură, de asemenea, aplicarea corectă a legislației de mediu a UE de către statele membre și reprezintă UE în forurile internaționale pe teme de mediu.

Borboly Csaba subliniază că protecția vieții umane nu trebuie să fie neglijată în aplicarea legislației de mediu și este necesară flexibilizarea cadrului legal, ținând cont de nevoile și specificitățile locale.

https://cor.borbolycsaba.ro/jelentesek

Miercurea Ciuc, 5 iulie 2024