Raportul lui Borboly Csaba privind tranziția ecologică echitabilă din punct de vedere social a fost adoptat la Bruxelles

În cadrul celei de-a 149-a sesiuni plenare a CoR, raportul lui Borboly Csaba, O Tranziție Ecologică Și Echitabilă Către Neutralitatea Climatică Din Punct De Vedere Social, a fost adoptat în 27 aprilie cu o majoritate covârșitoare, primind 126 voturi pro.

Scopul raportului elaborat este de a implementa soluții dimensionate teritorial în vederea protejării grupurilor vulnerabile și eliminării fenomenului de sărăcie energetică prin crearea unui Fond Social pentru Climă și asigurarea utilizării a cel puțin 35% din resursele financiare de către autoritățile locale și regionale singurele în măsură să cartografieze corect harta vulnerabilităților locale, acordarea de facilități fiscale pentru populația și IMM-urile din zonele mai puțin dezvoltate și care au fost afectate de creșterea prețurilor la energie precum și asigurarea investițiilor pentru eliminarea fenomenului de sărăcie energetică.

Constituirea Fondului Social pentru Climă este o modalitate de a echilibra efectele negative cauzate de creșterea prețului la energia electrică și la căldură, deoarece, în ultima perioadă zonele mai puțin dezvoltate și vulnerabile au fost afectate de acest fenomen, astfel, pentru implementarea eficientă a acestui fond este necesar sprijinul autorităților locale de a direcționa fondurile către grupurile țintă.

“ În acest raport m-am axat pe consecințele sociale ale tranziției verzi și pe oferirea de soluții care să asigure o tranziție echitabilă pentru grupurile vulnerabile.  Majoritatea măsurilor urmăresc să atingă obiectivele climatice având așadar o dimensiune teritorială care implică acordarea unui rol substanțial autorităților locale și regionale în implementarea și gestionarea soluțiilor la nivel local. Ca atare, provocarea este comună și trebuie să acționăm coeziv pentru o Europa echitabilă și în care cei vulnerabili sunt sprijiniți prin investiții și măsuri echilibrate” a subliniat Borboly Csaba în cadrul plenarei CoR.

Mai multe informații cu privire la activitatea lui Borboly Csaba la CoR pot fi găsite accesînd link-ul: https://cor.borbolycsaba.ro/ro/?page_id=881.

Bruxelles, 28 aprilie 2022