A fost elaborată Strategia de dezvoltare rurală a județului Harghita  pe următorii zece ani , așadar sunt așteptate sugestii și opinii la adresa de e-mail: analiza@judetulharghita.ro, până la data de 22 martie.