SERVICIUL PUBLIC SALVAMONT ȘI SALVASPEO AL CONSILIULUI JUDEȚEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5

Organizează unui examen în vederea promovării în grad profesional
din cadrul aparatului de specialitate al Serviciului Public Salvamont

 

1.) Serviciul Public Salvamont și Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita:
– din funcţia contractuală de Inspector de specialitate, clasa I, în funcţia contractuală de Inspector de specialitate, clasa IA.

Condiţii de participare:
– Pentru a participa la concursul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani.

Proba scrisă  va avea loc în data de 08 Decembrie 2022,  la sediul Serviciului Public Salvamont și Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita.

Dosarele de înscriere pentru concursul se depun la sediul Serviciului Public Salvamont (Piașa Libertății nr.5, camera 409), de la 21 Noiembrie 2022 până la  25 Noiembrie 2022 inclusiv.

În vederea participării la examen, candidatul trebuie să prezinte la înscriere  următoarele acte:

  • cererea de înscriere la examenul de promovare adresată conducătorului instituției,
  • copiile rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor este domnul Fekete Örs, Șef Serviciu, telefon 0266-207700 int. 1675, adresa de e-mai feketeors@judetulharghita.ro

Bibliografia pentru examen şi relaţii suplimentare se pot  obţine la sediul Serviciului Public Salvamont și Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita, camera 409, telefon: 0266-207700 interior: 1675.

Miercurea Ciuc, 18 Noiembrie 2022

  • Bibliografia se poate descărca aici.
  • Rezultatul selecției dosarelor se poate descărca aici
  • Rezultatul probei scrise se poate descărca aici
  • Rezultat final se poate descărca aici

 

Fekete Örs
şef serviciu