ANUNŢ

 

Școala Populară de Artă și Meserii Vamszer Geza organizează concurs, în baza HG 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, la sediul Miercurea Ciuc din str. Gal Sandor  nr. 9, județul Harghita, în data de 23.05.2023. ora 10,00 proba scrisă şi în data de 25.05.2023.ora 10,00 interviul, pentru ocuparea postul contractual  vacant de:

1   post inspector de specialitate IA, contractual vacant pe perioadă nedeterminată – responsabil marketing

Condiţii de participare:

  • studii superioare,
  • vechime în muncă minim 6 ani;
  • cunoștințe de utilizare a calculatorului, platformelor social media;
  • cunoştinţe de marketing şi online marketing;
  • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională.
  • cunoaște limba română, scris și vorbit-nivel avansat;
  • cunoaşte limba maghiară, scis şi vorbit-nivel avansat;
  • experiență în scriere a proiectelor nerambursabile.

Dosarul de concurs se poate depune la sediul Şcolii Populară de Artă şi Meserii Vamszer Geza (Miercurea Ciuc, Str. Gál Sándor nr. 9) – 15.05.2023. între orele 10,00 – 15,00. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0266–310884.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şcolii.

Reprezentant legal

Sandor Arpad

Manager