Borboly Csaba: Solicităm Ministerului Fondurilor Europene să acționeze mai eficient în favoarea regiunilor defavorizate

În data de 19 ianuarie, în cadrul reuniunii Comunității Europene de Practică pentru Parteneriat (ECoPP) care este un grup de experți ai Comisiei Europene, Borboly Csaba a prezentat recomandările privind ITI, cu un accent special pe regiunile mai puțin dezvoltate.

Mecanismul de investiții teritoriale integrate (ITI) este un instrument important pentru dezvoltare, în acest sens Borboly Csaba a apreciat:

„Coeziunea  teritorială pentru redresare, în special în regiunile mai puțin dezvoltate este esențială. Mecanismul de investiții teritoriale integrate (ITI) este un alt instrument important în astfel de evoluții, precum și în categoria metodelor de finanțare combinată. În România, în anii anteriori, ITI a fost alocat doar unei singure regiuni, Delta Dunării, planul pentru această nouă perioadă fiind de a aloca fonduri pentru mai multe microregiuni, printre care și regiunea noastră. Înainte ca noul cadru financiar multianual să fie adoptat, am solicitat deja reprezentanților diferitelor instituții UE să ia în considerare regiunile mai puțin dezvoltate la distribuirea fondurilor, deoarece fără o astfel de finanțare integrată, acestea nu vor putea recupera decalajul față de zonele urbane mai mari, deja mai dezvoltate.”

O parte a propunerilor înaintate sunt referitoare la creșterea încrederii în administrațiile locale pentru gestionarea directă și accesarea fondurilor, consultarea cu părțile interesate și cu potențialii beneficiari, stabilirea priorităților proiectelor, specificații mai clare privind cererile, reducerea birocrației, luarea în considerare a barierelor lingvistice locale (minorități naționale).

Propunerile au fost evaluate în mod pozitiv și documentul de lucru de la Bruxelles va fi prezentat la 16 februarie.

Miercurea Ciuc, 20 ianuarie 2023