CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii Nr. 5

organizează examen/concurs în vederea promovării în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, pentru 3 (trei) posturi/locuri

 

 1. 1 post (1 loc) contractual de Referent, cu studii medii, din grad profesional II în grad profesional I, la:
 • Direcția management și relații internaționale, Compartimentul registratură și managementul performanțelor (TASK).

 

 1. 1 post (1 loc) contractual de Inspector de specialitate, din grad profesional II în grad profesional I, la:
 • Direcția generală tehnică, Serviciul investiții drumuri județene, Compartimentul tehnic, devize, topografie.

 

 1. 1 post (1 loc) contractual de Muncitor calificat, din grad profesional III în grad profesional II, la:
 • Direcția generală patrimoniu, Serviciul de deservire

 

 

Condiţii de participare:

 • candidatul să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei contractuale din care promovează;
 • să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Proba scrisă și proba practică (pentru postul de muncitor calificat) va avea loc în data de 20 noiembrie 2023, ora 12.00  la sediul Consiliului Judeţean Harghita.

Dosarele de înscriere pentru examenul/concursul de promovare se depun la Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională din cadrul Direcţiei resurse umane și comunicare, biroul 126, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408, în perioada: 03 noiembrie 2023 – 09 noiembrie 2023.

În vederea participării la examen/concurs, candidații depun dosarul de examen/concurs care conține în mod obligatoriu:

 • cererea de înscriere,
 • adeverinţă eliberată de către Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care  se promovează,
 • copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani, în care candidatul s-a aflat în activitate.

Direcția management și relații internaționale, Compartimentul registratură și managementul performanțelor (TASK).

Direcția generală tehnică, Serviciul investiții drumuri județene, Compartimentul tehnic, devize, topografie.

Direcția generală patrimoniu, Serviciul de  deservire.

 • Rezultatul probei scrise:
 • Rezultatul probei practice:

Direcția generală patrimoniu, Serviciul de  deservire.

 • Rezultatul final:

Direcția management și relații internaționale, Compartimentul registratură și managementul performanțelor (TASK).

Direcția generală tehnică, Serviciul investiții drumuri județene, Compartimentul tehnic, devize, topografie.

Direcția generală patrimoniu, Serviciul de  deservire.

Borboly Csaba

Preşedinte