CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii Nr. 5

organizează examen/concurs în vederea promovării în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, pentru 1 (unu) post/loc

 

 

 1. 1 post (1 loc) contractual de execuție de Inspector de specialitate, din grad profesional I în grad profesional IA, din cadrul următoarelor compartimente:
 • Direcția juridică și administrație publică, Compartimentul cancelaria Consiliului județean Harghita
 • Direcția generală programe și proiecte, Compartimentul analiză și propuneri programe de dezvoltare
 • Direcția generală patrimoniu, Serviciul administrativ gospodăresc.

 

Condiţii de participare:

 • candidatul să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei contractuale din care promovează;
 • să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Proba scrisă va avea loc în data de 20 noiembrie 2023, ora 12.00  la sediul Consiliului Judeţean Harghita.

Dosarele de înscriere pentru examenul/concursul de promovare se depun la Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională din cadrul Direcţiei resurse umane și comunicare, biroul 126, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408, în perioada: 03 noiembrie 2023 – 09 noiembrie 2023.

În vederea participării la examen/concurs, candidații depun dosarul de examen/concurs care conține în mod obligatoriu:

 • cererea de înscriere,
 • adeverinţă eliberată de către Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care  se promovează,
 • copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani, în care candidatul s-a aflat în activitate.

 

1 post (1 loc) contractual de execuție de Inspector de specialitate, din grad profesional I în grad profesional IA

 

 • Rezultatul probei scrise:
 • Rezultatul final:

1 post (1 loc) contractual de execuție de Inspector de specialitate, din grad profesional I în grad profesional IA

 

Borboly Csaba

Preşedinte