PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 29 ianuarie 2024

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii unitare lei/km la nivelul valorii unitare medie la nivel național aferente sumei forfetare lunare pentru transportul elevilor;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 52/2023 privind aprobarea documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane prin curse regulate;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Modificării Hotărârii nr. 530/2023 privind aprobarea Contractului model-cadru- care va fi încheiat între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ – teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale care participă la finanţarea costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea administrativ – teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreşedinte

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Modificării Hotărârii nr. 531/2023 privind aprobarea Contractului model-cadru care va fi încheiat între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale care participă la finanţarea costului anual pentru o persoană cu handicap instituţionalizată, care provine din unitatea administrativ – teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 18/2024 privind aprobarea numărului de delegați la deplasarea în străinătate în județul Vas, Ungaria, în perioada 08-11 februarie 2024

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Racu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2024

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Comunei Săcel din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2024

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

Material de ședință

Completări

Miercurea Ciuc, 23.01.2024

           Președinte                                                           Secretarul general al județului
Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina