PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 21 iunie 2024

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului Protocol de finanțare între Consiliul Județean Harghita și Unitățile Administrativ teritoriale din județul Harghita ca beneficiari finali pentru implementarea  Programului multianual  privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027 conform Hotărârii Guvernului nr. 1137/2023;

Inițiator: Borboly Csaba președinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita;

Inițiator: Borboly Csaba președinte

SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 216/2024, privind aprobarea depunerii și implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul: ”REABILITAREA DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38-621 – 54+984; DJ 133 KM 25+000 – 41+866; DJ 137A KM 0+000-16+000”, Cod SMIS 324785, în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027 și asigurarea cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integrale;
Inițiator: Borboly Csaba președinte

 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 449/2023, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai obiectivului de investiție: „REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 – 54+984; DJ 133 KM 25+000 – 41+866; DJ 137A KM 0+000 – 16+000”, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Borboly Csaba președinte

 5. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ulieș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2024;

Inițiator: Borboly Csaba președinte

 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 24/2022 privind aprobarea Programului de promovare turistică şi cultural-turistică a judeţului Harghita pe anii 2022-2024;
Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreședinte

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, privind proiectul de finanțare „Investiții în infrastructura laboratorului de microbiologie din cadrul Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc” în cadrul Programului Sănătate, Apel nr. PS/359/PS_P3/OP4/RSO4.5/PS_P3_RSO4.5_A7 ”Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice”;
Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreședinte

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, privind proiectul de finanțare „Investiții în infrastructura secției de oncologie a Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc care diagnostichează și tratează cancer” în cadrul Programului Sănătate, Apel nr. PS/357/PS_P7/OP4/RSO4.5/PS_P7_RSO4.5_A12 ”Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare publice de interes regional/ județean care diagnostichează și tratează cancer”;
Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreședinte

 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2024;
Inițiator: Borboly Csaba președinte

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr 3/2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Harghita;
Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

Material de ședință

Completare

Completări 2

Miercurea Ciuc, 17 iunie 2024

 

                        Președinte                                                           Secretarul general al județului
Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina