PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 20 noiembrie 2023

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 290/2023 privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanţarea competiției sportive de box „Cupa Tatárdomb”

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna noiembrie 2023 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind suplimentarea spațiului folosit de către Agenţia de Dezvoltare Regională Centru și respectiv modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015 privind aprobarea înființării Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, respectiv ”Hargita Megye Fejlesztési Űgynőksége” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Statul de funcții și Organigramei acesteia, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind înființarea Consiliului de Consultanță Economică, care funcționează pe lângă Consiliul Județean Harghita

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

   

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei pentru incluziunea socială a romilor din județul Harghita: 2023-2027

Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 Material de ședință

Miercurea Ciuc, 14.11.2023

 

              Președinte                                                           Secretarul general al județului
Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina