PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 11 decembrie 2023

 

  • Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Comunei Remetea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

  • Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Comunei Căpâlnița din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

 

  • Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 52/2023 privind aprobarea documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane prin curse regulate

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării activităților proiectului cu titlul „Desfiinţarea Centrului de Plasament Bilbor şi înfiinţarea unei case de tip familial pentru copii în localitatea Bilbor, judeţul Harghita”, cod MySMIS 146177 în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027, după data de 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicativelor, rezultatelor și obiectivelor și asigurării funcționalității proiectului, nu mai târziu de 31.12.2024

Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

  • Proiect de hotărâre privind însușirea cotizației Județului Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D. Harghita”,  până nivelul bugetului aprobat  al acestuia  pe anul  2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea instalării unui sistem de panouri fotovoltaice pe acoperișul clădirii Centrului inovativ de dezvoltare economică în județul Harghita – Harghita Business Center – Incubator de afaceri, Centru de sprijinire a afacerilor în municipiul Odorheiu Secuiesc, str. II Rákoczi Ferenc nr. 84, jud. Harghita

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

Material de ședință

Completare

Miercurea Ciuc, 07.12.2023

 

                    Președinte                                                           Secretarul general al județului
      Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina