PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 10 iunie 2024

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului internațional “Food Savers – Food Waste Prevention in Harghita County”, în cadrul programului Programul Piața Unică a Comisiei Europene, apelul “Granturi pentru părțile interesate pentru prevenirea risipei de alimente”;

Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrare temporară a terenului aferent investiției Amenajare drum de legătură între DN12 și strada Gării în municipiul Gheorgheni, proprietate publică a UAT Municipiului Gheorgheni, în administrarea UAT Județul Harghita, Consiliul Județean Harghita;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Consiliului Județean Harghita achitabil către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România pe anul 2024;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Plăieșii de Jos a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2024;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de investiții, având ca obiect ,,Reabilitare DJ 113B, KM 2+600 INTRARE SAT LĂZĂREȘTI 13+500 INTERSECȚIE DJ 113A, tronson Km 4+485 – 4+800”;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de investiții, având ca obiect „Refacere podeț pe DJ 121G km 9+110 și consolidare apărare de mal cu zid de sprijin”;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de investiții, având ca obiect ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+200 – 22+390, comuna Atid – satul Atia, comuna Corund, sectorul km 14+200 – 14+630”;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

Material de ședință

Miercurea Ciuc, 06.06.2024

                      Președinte                                                           Secretarul general al județului
Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina